Fra lanseringen av den nye nettsiden zanzu.no på Riverside, Grønland i Oslo.
Foto: Helsedirektoratet
Lurer du på noe om sex og kropp og graviditet? Du får mange svar på nettsiden zanzu.no.

Helsedirektoratet har laget en nettside som heter Zanzu, min kropp i ord og bilder. Den er for ungdom og unge voksne som ikke kan mye norsk. Den er også laget for dem som skal snakke med ungdom og unge voksne om sex og kropp.
Nettsiden er på enkel norsk. Den er også oversatt til arabisk, engelsk, farsi, polsk, somalisk og tigrinja.

Sex er viktig for alle

Helseminister Bent Høie.
Foto : Helsedirektoratet

Helseminister Bent Høie (H)  sier til Utrop at god seksuell helse er viktig for alle mennesker.
– Alle mennesker har rett til god seksuell helse. Det er en menneskererettighet. Alle har rett til å leve ut sin egen seksualitet hvis den ikke skader eller krenker andre.

Helseminister Bent Høie snakker ofte om at mennesker både har en fysisk og en psykisk helse.
– Vi har en seksuell helse også. Den er både fysisk og psykisk. God seksuell helse er med på å holde oss friske. Den får oss til å ha det bra. Dårlig seksuell helse gjør at vi kan bli syke og lei oss.

– Zanzu gir gode svar

Det finnes veldig mye informasjon om sex på internett. Mye er bra, mye er ikke bra. Derfor er Høie veldig glad for at Helsedirektoratet har laget zanzu.no.

– Zanzu.no samler kvalitetssikret kunnskap og informasjon på ett sted. Du kan gå inn på zanzu.no på nettet. Du finner svar på mye du lurer på om kropp, seksualitet, glede, rettigheter og lover. På zanzu.no finner du informasjon på syv forskjellige språk. Det kan hjelpe deg til å gjøre de beste valgene for deg, sier Høie.

ORDFORKLARINGER:
Menneskerettighet: Noe alle mennesker har krav på. En rettighet som gjelder for alle mennesker.
Krenke: Gjøre andre lei seg.
Kvalitetssikret: Fagfolk/ekspertise har sørget for at all informasjon er riktig.