KrF vil gjeninnføre arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere

Nestekjærligheten overskygger skepsisen til flyktninger hos de fleste kristne meningheter professor Pål Repstad har undersøkt. På bildet: Flyktninger mottas i Thomaskirche i Berlin i 2014

Det skriver Vårt Land.

Fram til 2011 hadde ureturnerbare asylsøkere mulighet til å jobbe fordi de fikk et midlertidig personnummer, et såkalt D-nummer. Det fikk de til tross for at de hadde fått endelig avslag på sin asylsøknad.

En innskjerping Skattedirektoratet gjorde, etter at det hadde vist seg at det var lett å skaffe seg D-nummer gjennom falske identifikasjonspapirer, førte til at alle slike numre ble nullet ut.

Saken kommer opp i forbindelse med rettssaken mot Sola-mannen Arne Viste, som startet mandag. Viste er blitt tiltalt for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold.

– KrF mener at alle er tjent med at folk kan brødfø seg selv og sin familie. Det er bra for enkeltmennesker og det er bra for samfunnet. KrF mener vi må gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til hjemlandet, sier Toskedal, som er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i KrF, til Vårt Land.

Ingen av regjeringene som har styrt siden 2011, har igjen gjort det mulig for ureturnerbare asylsøkere å jobbe.

– Papirløse lever kanskje de hardeste livene i Norge. Uten rett til arbeid, skolegang, helsetjenester og økonomiske velferdsytelser, sier Toskedal.

Stortingsrepresentanten vedgår imidlertid at det ikke er flertall for gjennomslag i Stortinget.