Jehovas vitner mener stemme-nei ikke strider med demokratiske verdier

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) har vært kritisk til at medlemmer av trossamfunnet kan bli utstøtt hvis de stemmer ved valg.
Foto: Mona Høvset / KrF
Jehovas vitner mener at trossamfunnets forbud mot å stemme ved politiske valg ikke kommer i konflikt med de grunnleggende verdiene i et demokratisk samfunn.
0Shares

– Hvis en i vårt trossamfunn velger å delta i et politisk valg ved å stemme, vil Jehovas vitner se det slik at den personen selv har valgt å forlate trossamfunnet, heter det i brevet, skriver trossamfunnet i et svarbrev til fylkesmannen i Oslo og Viken, ifølge Vårt Land.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har vært kritisk til at medlemmer av trossamfunnet kan bli utstøtt hvis de stemmer ved valg, og har sagt at slik praksis kan være grunnlag for å miste statsstøtten. Jehovas vitner mottar over seks millioner kroner i statsstøtte årlig.

I september ba Fylkesmannen i Oslo og Viken om en redegjørelse fra Jehovas vitner.

I svarbrevet, signert styremedlem Kåre Sæterhaug og pressekontakt Dag-Erik Kristoffersen, står det at Jehovas vitners religiøse standpunkt på ingen måte kommer i konflikt med de grunnleggende verdiene i et demokratisk samfunn når det gjelder politisk nøytralitet. Videre blir det vist til andre land som har behandlet lignende saker i rettssystemet.

Trossamfunnet understreker at det verken bruker press eller trusler for å skremme noen fra å stemme ved valg, og skriver i brevet at ekskluderte medlemmer kan få lov til å overvære religiøse gudstjenester og ha kontakt med nærmeste familie, så lenge de ikke drøfter emner av religiøs karakter.