Tituleringen av EUs visepresident gir et hint om et mindre inkluderende EU, skriver Frankie Rød. (Foto: ScanStock)
Den nye lederen av EU-kommisjonen har gitt visepresidenten sin tittelen «Vice President for protecting our European way of life». Dette vitner om en tydelig høyredreining av europeisk politikk.
86Shares

Ursula von der Leyen, den påtroppende presidenten i EU-kommisjonen, har kunngjort at visepresidenten hennes, Margaritis Schinas, får tittelen «Vice President for protecting our European way of life».

Tittelen spiller på fremmedfrykt

Denne tituleringen er spesielt bekymringsverdig fordi det er Schinas som har det øverste ansvaret for migrasjonspolitikken i EU. Dette har blant annet fått kritikk fra liberale og sosialistiske politikere i EU, fordi konseptet om å «beskytte de europeiske verdiene våre» tilhører ytre høyre, og spiller på fremmedfrykt og rasisme. Det åpner også spørsmålet om hva de skal beskyttes fra.

Et symptom på høyredreining i EU

i 2015 startet en flyktningkrise i Europa. Flyktningkrisa hadde pågått lenge, men det var først i 2015 det kom mange flyktninger til Europa, at det fikk stor oppmerksomhet. Siden den gang har ytre høyre i Europa vokst, og i EU-parlamentsvalget i vår fikk de høyrepopulistiske partiene mye høyere oppslutning enn tidligere. Det er naivt å tro at dette ikke kommer til å påvirke EUs verdisett og holdninger.

Visepresidentens nye tittel vitner om kraftig høyredreining i EUs politikk

Det er lett å tenke at det bare er navnet på en tittel, men det gjenspeiler mye mer. Det gjenspeiler at EU nå har begynt å tolerere og til og med appellere til ytre høyre i mye større grad en før. Det tyder på en kraftig høyredreining i EUs politikk.

EU: på vei bort fra åpenhet og solidaritet

For meg er en av de viktigste verdiene man kan ha, uansett hvilket kontinent man kommer fra, åpenhet for mennesker som er forskjellig fra deg, og solidaritet med mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Dette er ikke verdiene jeg ser gjenspeilet i dagens EU.

EU er på vei i feil retning og jeg vil ikke være med på den utviklingen. Vi kan få til en solidarisk flyktninge- og innvandringspolitikk i Norge, men da må vi stå utenfor EU.