– Kommunal etnisk diskriminering

Barnevernet legeundersøkingar som avkrefta omskjæring. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Flickr
– Vi har opplevd mykje vanskeleg på grunn av denne saka. Det har vore ei stor, psykisk belastning, seier Abdul-Kadri Mohammed Ahmed.

Diskrimineringsnemnda seier Bergen kommune braut likestillings- og diskrimineringslova då ei jente to gonger vart undersøkt for kjønnslemlesting, skriv BT.

Etter varsel frå to barnehagar bestilte barnevernet legeundersøkingar som avkrefta omskjæring.