Slik kan flyktninger få egen bolig

 
Foto: Scanstock
Er det mulig for folk uten penger og som ikke får lån, å skaffe seg sin egen bolig? Ja visst, mener Fræna kommune og er først i landet med et nytt opplegg.

Å skaffe sosialt vanskeligstilte personer husvære, er kommunens ansvar. Men Bjørg Rønning og Fræna ville ett skritt videre. De vil gi folk muligheten til å eie sin egen bolig.

Nøkkelen fant hun hos Husbanken.

– Sammen med rådmann Per Øvermo dro vi til Trondheim og besøkte Husbanken. Poenget er at Husbanken kan gi boligtilskudd til kommunen, men ikke til enkeltpersoner. Vi søkte om å få prøve en ny vri, og Husbanken aksepterte et forsøk der boligtilskuddet tilfaller enkeltpersoner. Dermed åpnet det seg nye muligheter: Kommunen kan kjøpe en bolig og leie ut til en person som ellers ville hatt vansker med å komme seg inn på boligmarkedet, forklarer Bjørg Rønning til Romsdals Budstikke.

Hun legger til: – Etter fem år, også med oppfølging, kan leietakeren få anledning til å kjøpe boligen. Pengene som er betalt for å betjene låne på boligen, trekkes fra kjøpesummen, slik at det kan bli overkommelig for leietakeren å ta over boligen.

I Frænas tilfelle er det snakk om et fåtall boliger kommunen hittil har kjøpt.

– Kan vi få fortsette dette forsøket, vil det være snakk om ti-tolv boliger i løpet av en fem års periode, forklarer Bjørg Rønning og ordfører Kjell Lode.

Det er bare én hake ved opplegget: Husbanken har ikke fått politisk klarsignal til å gjøre Fræna-modellen til en vanlig måte å finansiere boliger på.

Det lover stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad fra KrF å gjøre noe med.