– I islam er det både rom for og behov for å snakke om sex

–I Vår Profets tid var det rom for at kvinner kunne komme med sine seksuelle spørsmål til profeten, så hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det i nåtiden? Spør Zaery.
Foto: Zuerich Strassen/flickr
Det skriver Nooshin Zaery, muslim og samfunnsdebattant i et innlegg i BA.

For hvis ikke det er åpenhet om dette temaet, kan det være problematisk for unge muslimer å voksne opp i et samfunn som Norge som er så åpent på nettopp dette med seksualitet.
Nooshin Zaery har nå innledet samarbeid med moskeen i Bergen.

– Jeg ble tatt imot med overraskende åpne armer. Dette har resultert i et flott samarbeid mellom meg og styret og imamen i Bergen moské, der vi har begynt å planlegge hvordan vi sammen kan ta opp temaer knyttet til seksualitet. For meg er dette betryggende, og det gir meg håp å vite at muslimske ungdommer i Bergen snart vil få en arena der de kan snakke om islam og seksualitet, skriver hun i BA.

Hvis ikke det er åpenhet om dette temaet, kan det være problematisk for unge muslimer i Norge.

I Vår Profets tid var det rom for at kvinner kunne komme med sine seksuelle spørsmål til profeten, så hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det i nåtiden? Spør Zaery.
Det som jeg derfor håper på for tiden fremover er at muslimer skal frigjøre seg fra det som kan virke som en gammeldags kulturtankegang i forhold til å snakke om sex, og istedenfor huske på at det faktisk er rom for å snakke om seksualitet i islam. Åpenheten jeg etterlyser må så klart foregå innenfor en islamsk ramme hvor barn, ungdom, kvinner og menn skal kunne ha en kunnskapsbasert og fri dialog om seksualitet.