Vil ha 10.000 nykommere

Kirkenes i Sør-Varanger: Norges nord-østligste kommune er best på arbeidsintegrering av innvandrere, viser ferske tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå).
Foto: wikipedia.org
SV vil hente 10.000 nye innbyggere til Nordland fra utlandet, skriver avisa Nordland.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Fylkesrådet i Nordland har uttrykt et ønske om å rekruttere 10 000 nye innbyggere fra utlandet. Dette er en satsing som SV stiller seg fullt og helt bak, heter det i ei pressemelding fra SVs gruppeleder Per Mikal Hilmo.

Han vil reise debatten på fylkestinget mandag.

– Det er en utfordring å rekruttere, beholde, integrere, og legge til rette for at folk som kommer utenfra skal trives, sier Hilmo til an.no.

I sin interpellason til fylkesrådet ønsker han svar på hva som blir gjort for å nå målsettingen:

– Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere innbyggere med bakgrunn fra andre land og samhandlingen med utlandet øker både næringsmessig og kulturelt. I mange kommuner er det etablert asylmottak og stadig flere kommuner tar imot flyktninger for fast bosetting.

Viktig for fraflyttingskommuner

– Vi trenger dem for å øke folketallet, vi trenger dem fordi store deler av privat og offentlig næringsliv har behov for ny kompetanse, og vi trenger dem for å skaffe større inntekter til næringslivet i fylket. Vi trenger barn til skolene og voksne som kan bidra til aktive lokalsamfunn, fortsetter Hilmo.

Han påpeker at Nordland i dag er blant fylkene som har lavest andel innvandrere.

– Arbeidsinnvandrere er allerede i dag den største innvandrergruppa, men også gjennom ekteskap eller studier kommer mange til landet. Innvandrerne i Nordland kommer i hovedsak fra vestlige land, men stadig flere kommer fra Øst-Europa, Asia og Afrika. sier han til an.no.