To av 98 styremedlemmer i kulturlivet har minoritetsbakgrunn

Ved de 13 største statlige finansierte kulturinstitusjonene er det av 98 styremedlemmer bare to som har ikke-vestlig bakgrunn.
Bare to av 98 styremedlemmer i statlig finansierte kulturinstitusjoner har ikke-vestlig bakgrunn, elleve år etter regjeringens tiltak om å speile samfunnet.
0Shares

I 2008 vedtok Stoltenberg-regjeringen at kulturlivet skulle gjenspeile det kulturelle mangfoldet i samfunnet. Penger ble bevilget for å rekruttere personer med ikke-vestlig bakgrunn og i en egen stortingsmelding lovet Kulturdepartementet å følge opp initiativet, skriver Klassekampen.

Elleve år etter viser det seg at uttellingen av satsingen er heller liten: Ved de 13 største statlige finansierte kulturinstitusjonene er det av 98 styremedlemmer bare to som har ikke-vestlig bakgrunn.

Dette er Asta Busingye Lydersen, som er oppnevnt av Kulturdepartementet som styremedlem ved Nationaltheatret, og Shahzad Rana i styret til Det Norske Teatret.

– Hverdagslivet i Norge er kommet lenger i å ta vare på mangfoldet de siste årene, men det organiserte kultur­livet henger langt etter. I sammensetningen av styrene har det heller ikke skjedd mye, sier Khalid Salimi.

Han var med å grunnlegge Antirasistisk ­Senter tidlig på 1980-tallet og satt som nestleder i Kulturrådet i to perioder fra 1996 og fram til 2004.

Hannah Wozene Kvam var tidligere leder for prosjektet «Styrende mangfold» og jobbet med få flere med minoritetsbakgrunn inn i styrerom og ledelse ved kulturinstitusjonene. Hun sier hele satsingen «kokte bort i kålen» etter at en liste på mellom 50 og 60 navn over mulige kandidater var sendt til Kulturdepartementet.

– Det virket som en slags vegring. Vi skulle få holde på i noen år, og så var det liksom over og ut, forteller Kvam.