IMDi: – Flere flyktninger må komme i arbeid og utdanning

IMDi mener kommunene fortsatt må ha høye ambisjoner når det gjelder å få flyktninger ut i jobb (Foto: Illustrasjon).
Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
Andelen tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet som var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program, er 63 prosent. Nå vil IMDi at flere får seg jobb.
0Shares

Regjeringens resultatkrav er at 70 prosent av flyktningene skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.

– Mange kommuner gjør en god jobb for at flere flyktninger skal få varig fotfeste i arbeidslivet. Men vi må fortsatt ha høye ambisjoner. Flere flyktninger må komme i arbeid og utdanning, sier Halwan Ibrahim, fungerende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en pressemelding til Kommunal Rapport.

Sammensatt gruppe

Ifølge IMDi er flyktningene en sammensatt gruppe, og vil jobbe med å videreutvikle innholdet i introduksjonsprogrammet.

Tre av fire menn med høyere utdanning går direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Mens under en av ti kvinner som er analfabeter, klarer det samme.

– Felles satsing på formell utdanning er et viktig tiltak. 7 av 10 som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017 var mellom 18 og 35 år. De har et langt arbeidsliv foran seg. I et land der stadig flere ufaglærte jobber forsvinner, går veien til varig arbeid og økonomisk selvstendighet via formell utdanning, sier Ibrahim til Kommunal Rapport.