Facebook-hets mot Sumaya Jirde Ali opp for Høyesterett

Lagmannsretten kom til at ytringen ikke hadde noe med den politiske diskusjonen å gjøre, men at den framstår som ren sjikane mot Ali. Avgjørelsen er anket til Høyesterett.
Debattant Sumaya Jirde Ali måtte trekke seg fra offentligheten etter grov hets. Nå skal Høyesterett for første gang vurdere hatefulle ytringer i sosiale medier.
0Shares

Karakteristikker som «fandens svarte avkom» og «din korrupte kakerlakk» er diskriminerende og hatefulle ytringer, fastslo Gulating lagmannsrett i sin dom mot den 71 år gamle bergenskvinnen som høsten 2017 la dem ut på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug».

Utsagnene var rettet mot den somaliske samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, som nå har trukket seg tilbake fra offentligheten etter gjentatte ganger å ha blitt utsatt for grov hets blant annet i sosiale medier.

Retten kom til at ytringen ikke hadde noe med den politiske diskusjonen å gjøre, men at den framstår som ren sjikane mot Ali. Tirsdag og onsdag skal Høyesterett behandle kvinnens anke over lovanvendelsen og straffutmålingen, samt lovanvendelsesanken i en annen sak som også omhandler hvor grensen skal gå før utsagn juridisk sett er å regne som hatefulle ytringer.

– Begge sakene gjelder ytringer fremsatt i sosiale medier, og dette har ikke vært gjenstand for prøving i Høyesterett tidligere. I en av sakene skal Høyesterett også prøve straffutmålingen, sier statsadvokat Kristine Herrebrøden til NTB.

* «det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!»

* «ja de forsvinner den dagen disse steppebavianene reiser dit de hører hjemme!»

Den første kommentaren ble lagt ut på Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst» under et islamfiendtlig innlegg, mens den andre ble framsatt i samme gruppe, men i en løsere kontekst.

Lagmannsretten fant at mannens påstand om at Facebook-profilen hans hadde blitt hacket før ytringene ble lagt ut, hadde «formodningen mot seg». Ytringene ble heller ikke vurdert som beskyttet fordi de ble framsatt i en religionskritisk kontekst.

Statsadvokat poengterer at «hatefulle ytringer og hatkriminalitet generelt er et viktig og prioritert saksområde for Riksadvokaten og påtalemyndigheten» og at påtalemyndigheten ser fram til at Høyesterett bidrar til rettsavklaring på saksfeltet.