Kongsberg best på introduksjon

92 prosent av deltakerne i Kongsberg kommune gikk ut i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. Tilsvarende gjennomsnittstall på nasjonalt nivå er 42 prosent.
0Shares
Flyktningetjenesten i Kongsberg kommune mener en viktig suksessfaktor er at integreringsarbeidet blir gjort gjennom et integreringsnettverk der aktuelle sektorer er representert. Nettverket består i hovedsak av fagpersoner fra barnehager, skoler, helsetjenesten, kulturtjenesten, norskopplæringen og flyktningetjenesten.

– Vår holdning er at flyktningarbeidet skal gjennomføres med gjensidig respekt og høflighet mellom flyktningen og den ansatte. Vi legger også vekt på mest mulig åpen dør og stor tilgjengelighet for flyktningene, samtidig som vi har strenge rutiner og klare men oppnåelige krav til deltakerne i introduksjonsprogrammet, sier leder for Flyktingetjenesten i Kongsberg kommune Arne Lavik til imdi.no.

Kongsberg har vedtatt å bosette 35 flyktninger årlig i perioden 2010-2012. Flyktningetjenesten forbereder saker innen flyktning- og asylfeltet som skal til politisk behandling. Politiske vedtak om bosetting er vedtak for fire år.

– I disse sakene blir det politisk vedtatt en fordeling av integreringstilskuddet mellom de aktuelle tjenestene. Dette gir forutsigbarhet og forpliktelse, for den enkelte tjeneste, til å ta sin del av ansvaret for integreringsarbeidet. Like viktig er at dette også gir en solid politisk og administrativ forankring av flyktningarbeidet, forklarer Lavik.