Frivillige organisasjoner mobiliserer for flyktningbarn

Lørdag holdt et stort antall organisasjoner holde en mobilisering for flyktningbarn, med appeller og opprop på Eidsvolls plass i Oslo. I Mandal hadde man også en markering på Mandal Torv til samme tid.

Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har blitt en akutt humanitær
krise. Leiren som er bygget for 3000 mennesker huser nå nesten 20.000.

Negar Bajoghli er en av de som har stått for planleggingen av markeringen.
Foto : Privat

– Nyfødte sover i sommertelt. Flere er kronisk redde, mange er syke, køene for å få mat,
vaske seg og for å gå på do er timelange. Mangelen på helsehjelp er akutt. Dette kan
ikke fortsette og vi maner politikerne til handling, sier Negar Bajoghli, som sammen
med Katrin Glatz Brubakk har stått for planleggingen av markeringen.

Krisen trenger politisk løsning

Bajoghli er “en vanlig småbarnsmor” som er en av flere tusen mennesker som har sendt mail til utenriksministeren med krav om at politikerne tar grep. Hun kunne ikke sitte å se på at så lite gjøres:

– Frivillige gjør en fantastisk innsats, men dette er en humanitær krise som må løses
politisk.

Katrin Glatz Brubakk har vært feltarbeider for Leger uten Grenser på Lesvos.
Foto : Privat

Glatz Brubakk er barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser.

– Vi krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket, og at man i første omgang tar initiativ til å finne en løsning på hvordan barnefamilier og enslige mindreårige kan evakueres fra flyktningleiren Moria.