Mer enn 100 millioner for å løfte Grønland og Tøyen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder Raymond Johansen og byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.
Foto: KMD
Kommunen og staten satser kjempesummer for å utvikle Grønland og Tøyen.
75Shares

I dag signerte byrådsleder Raymond Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup programbeskrivelsen for områdesatsingen i Oslo indre øst.

Grønland og Tøyen skal få flere attraktive utearealer, møteplasser og et tryggere nærmiljø. Det skal jobbes systematisk for at barn og unge får bedre oppvekstvilkår og at flere fullfører skolen. Og flere skal i jobb.

Områdesatsing i Oslo indre øst gjelder for perioden 2019-2026, og målet er å jobbe langsiktig for å nå felles mål innenfor de tre områdene oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø.

Staten bidrar med nær 39 millioner kroner og kommunen har bevilget 35 millioner kroner til områdesatsingen i Oslo indre øst i 2020. I tillegg kommer 37 millioner kroner til kriminalitetsforebygging som skal knyttes til områdesatsingene i Oslo over Justisdepartementets budsjett.

— Det har blitt gjort mye på Grønland og Tøyen, og nå gir vi dette arbeidet en langsiktig styrking. Sammen med staten skal vi skape gode nærmiljøer, sørge for at barn har en trygg oppvekst og sørge for at flere fullfører utdanning og kommer seg ut i arbeid, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Bydel Gamle Oslo har spesielt store utfordringer. 34 prosent av barn i bydelen vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Andelen unge som fullfører videregående skole er lavere enn i Oslo generelt. Og 30 prosent av den voksne befolkningen i bydelen står utenfor arbeidslivet.

— Jeg er glad for at vi sammen skal jobbe systematisk med de utfordringene som preger området. Vi vil blant annet styrke samarbeidet mellom kommune og politi for å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til kriminelle miljøer på Grønland og Tøyen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Han legger vekt på at samarbeidet med sosiale entreprenører og andre frivillige i området skal styrkes og videreutvikles.