Vil fjerne kontantstøtten i 2012


Foto: Pressebilde
Blir Libe Rieber-Mohn (bildet) byrådsleder etter høstens valg, vil hun ikke lenger la Oslo-foreldre motta kontantstøtte. 
Oslo Arbeiderpartis byrådslederkandidat, Libe Riebe-Mohn, vil gjøre Oslo til en forsøkskommune. En kommune uten kontantstøtte til småbarnsforeldre. Rieber-Mohn vil nemlig fjerne ordningen allerede i 2012.
– Vi har fått rapport på rapport som viser at kontantstøtten er en hemsko for integrering. Nå må vi ta innover oss denne virkeligheten. Det er helt meningsløst å utbetale millioner i kontantstøtte, for så å bruke millioner for å rette opp skaden fordi kvinner og barn ikke har lært norsk eller integrert seg, sier hun til Dagbladet.
Kan føre til flytting

Å fjerne kontantstøtten vil føre til et ekstra press på barnehagedekningen i Oslo, men dette bekymrer ikke Riebe-Mohn, som forsikrer at man vil bruke ressurser på strakstiltak som vil øke barnehagedekningen.

Vil ikke de som er avhengige av kontantstøtten bare flytte ut av Oslo?
– Jeg tror dette vil gi et incement til at kvinner kvalifiserer seg, og ikke blir passive mottakere av stønader. Inkludering handler også om likestilling og økt selvstendighet for kvinner, sier Rieber-Mohn til Dagbladet.