– Fjern inntektskravet for permanent opphold

Fakhra Salimi. leder for MiRA-Senteret, er som alltid kampklar på Kvinnedagen. I år gjentar de fjorårets hovedparole: "Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!"
Foto: Claudio Castello
Innstramminger i utlendingsloven rammer hardt minoritetskvinner som kommer til Norge på familiegjenforening, heter det i et opprop fra MiRA-Senteret.
0Shares

Kvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, er avhengige av at ekteskapet holder i tre år for å oppnå permanent oppholdstillatelse og tilhørende rettigheter på selvstendig grunnlag, skriver MiRA-senteret videre.

Krav til minsteinntekt for å få bli

MiRA-Senteret er fast deltaker i 8.mars-toget i Oslo. De vil markere den internasjonale kvinnedagen med parolen: Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!

I  tillegg til å måtte dokumentere at ekteskapet består, må kvinnene etter innstrammingen i utlendingsloven også stille med selvstendig inntekt på minst kr 246 246. De kan heller ikke være mottakere av økonomisk sosialstønad som de kan ha behov for og rett på over en periode på 12 måneder.

Urimelige krav

– Vi mener dette er urimelige krav å stille og lovendringer setter kvinner i en sårbar situasjon. Kravet om selvforsørgelse fører ofte til avhengighet av ektefeller og at minoritetskvinners rolle blir svekket ikke bare i ekteskap, men også i et samfunn hvor rettssikkerheten er til salgs. MiRA-Senteret er imot at rettssikkerheten skal kunne kjøpes, heter det i oppropet.