FrP-støtte til tilskudd til islamske trossamfunn

Frps talsmann på livssynsfeltet, Himanshu Gulati, bekrefter overfor Vårt Land den pågående prosessen med Høyre, Venstre og KrF.
Foto: Hanna Skotheim
Nå skal Den norske kirke og de andre tros- og livssynsamfunnene styres etter samme lov. Det betyr at islamske trossamfunn og den norske kirke får tilskudd etter samme vilkår. FrP støtter forslaget.

Ulike kilder både i de involverte stortingspartier og ­regjeringsapparatet bekrefter overfor Vårt Land at regjeringen er nær forhandlingsløsning med Frp alene om landets nye  tros- og livssynspolitikk.

KrF leder Kjell Ingolf Ropstad har utformet et støttesystem der den summen som Den norske kirke får – delt på hvert medlem – være satsen også andre trossamfunn får.

Dermed vrakes også fremstøt enkeltpolitikere har kommet med de senere årene: At sterk medlemsvekst i blant annet i muslimske trossamfunn – samtidig med nedgang for Den norske kirke – gir slike trossamfunn for stor økning i støtte.

Ulik behandling av trossamfunn vil være brudd på menneskerettighetene.

Frp støtter forslaget om at trossamfunn med minst 50 medlemmer skal ha rett på tilskudd. Ap derimot ønsket å heve medlemskravet til et sted mellom 200 og 500 medlemmer i trossamfunnet for å være støtteberettiget.

Men for å kunne støtte pakken vil Frp ha klare gjennomslag. Etter det Vårt Land forstår dreier det seg om tøffere lut mot koranskoler, full stopp i utlandsfinansiering av trossamfunn og tematikken rundt overnatting i muslimske SFOer. Frp har programfestet å fjerne trosstøtten helt, men dette vil partiet ikke sanke flertall for i Stortinget.

Stortinget vil behandle tros-og livssynsloven, meldingen om det livssynsåpne samfunnet og meldingen om kirkefondet OVFs fremtid 21. april.

Noen av hovedgrepene regjeringen gjør:

  • Viderefører en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk med gode finansieringsordninger som ivaretar både Den norske kirke og likebehandler alle tros- og livssynsamfunn.
  • Slår sammen og forenkler tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunn. Samfunn med minst 50 medlemmer skal ha rett på tilskudd.
  • Tros- og livssynssamfunnene vil fra nå av få sine tilskudd utbetalt fra staten, ikke fra stat og kommune som de får i dag. Dette er en forenkling av dagens ordning.
  • Den norske kirke vil fortsatt bli finansiert av stat og kommune.
  • Alle medlemmer, også barn under 15 år, skal telle med når statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirkes beregnes.