Herbjørnsrud: – Usant om muslimer fra Rieber-Mohn

Ikke farlig med uenighet: Demokrati og ytringsfrihet er garantiene mot en konfliktfylt fremtid, mener Ny Tids sjefsredaktør, Dag Herbjørnsrud

IMDis direktør viser til en artikkel i Vårt Land 18. februar skrevet av idéhistoriker, forfatter og grunnlegger av Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI), Dag Herbjørnsrud, om emnet sekulær intoleranse.

Herbjørnsrud viser til tall fra IMDi som han mener beviser at innvandrere fra muslimske land er mindre skeptiske til jøder enn befolkningen for øvrig:

«En omfattende rapport fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at innvandrere fra muslimske land har minst jødeskepsis i Norge. IMDi konkluderer derfor slik: «Blant innvandrere fra muslimske land og norskfødte barn av innvandrere, er det færrest som er skeptiske til jøder.»

Her forklarer Riber Mohn:

– Jødehat og antisemittisme er et stort problem i Norge og Europa, men vi vet fortsatt for lite om hvordan den fordeler seg i befolkningen, mener Libe Rieber-Mohn.

Vi vet fortsatt for lite om hvordan jødehat fordeler seg i befolkningen, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.
Foto : Stephen Gerard Simmersholm

– Det er isolert sett riktig at formuleringen er å finne i rapporten. Den kan imidlertid ikke ses løsrevet fra resten av rapporten, herunder det som står i kapitlet om datainnsamling og forskjeller mellom utvalg og populasjon. Her tas det tydelige forbehold med tanke på hvordan resultatene bør brukes.

Kan ikke brukes til å generalisere

Videre forklarer IMDi-direktøren at undersøkelsen kan ikke brukes i generaliseringsgrunnlag.

– Noe av bakteppet for denne diskusjonen, som blant annet har gått i den flerkulturelle avisen Utrop, handler om hvilke religioner som er mest skeptiske til personer med jødisk tro. I den forbindelse er det verdt å minne om at TNS Gallup ikke har spurt folk om religion. Vi vet derfor ikke om det er kristne, ateister eller muslimer fra Irak og Somalia som har besvart undersøkelsen.

Svarprosenten var også lav, ifølge henne.

– Undersøkelsen IMDi fikk utført i 2013 og 2014 gir ikke nok informasjon til å generalisere om hvordan skepsisen til personer med jødisk tro er fordelt.

Avviser kritikken

Herbjørnsrud selv avviser kritikken i et innlegg i Vårt Land, og kaller innlegget fra Rieber-Mohn politisert.

– Tidligere Ap-politiker Libe Rieber-Mohn, i 2016 utnevnt til IMDi-direktør av Sylvi Listhaug, misliker at jeg siterer rapporten, skriver han.

Herbjørnsrud mener han ikke skrev noe om «beviser»:

– Hun påstår at jeg mener tallene «beviser» at «innvandrere fra ­muslimske land er mindre skeptiske til ­jøder». Snarere var min kronikk en tilbakevisning av de som misbruker statlige rapporter for å spre usanne anklager om at muslimer er «smittekilden» for antisemittisme i Norge.

Færre skeptiske til jøder

I sitt sammendrag konkluderer IMDi:

«Blant innvandrere fra muslimske land og norskfødte barn av innvandrere, er det færrest som er skeptiske til jøder. De fleste som er skeptiske til personer med jødisk tro, er også skeptiske til personer med muslimsk tro.»

– IMDi-rapporten viser at 24 prosent av de spurte blant nordmenn flest er «skeptisk til personer med jødisk tro». Mens dette «kun» gjelder 11–19 prosent av de spurte innvandrerne fra de «muslimskdominerte» landene Bosnia, Somalia, Pakistan og Irak, skriver han videre.

Videre påpeker forfatteren:

– Som en kontrast påstår Rieber-Mohn nå at rapporten tar forbehold på grunn av
«skjev­heten i utdanningsnivå». Men hun unnlater å si at det i IMDI-rapporten kommer frem at skjevheten kan skyldes mangelfull info hos SSB. Utdanningsskjevheten er uansett større hos innvandrere fra Danmark enn hos de fra muslimske land – og hennes argument blir her irrelevant. (…) IMDi-direktøren får bestemme seg: Enten trekker hun tilbake 2015-rapporten. Eller så får hun forholde seg funnene i den.