Ungdommen stiller politikerne til veggs

Skal motivere til flere ungdomsvelgere: Vy-Vy Tran (t.v) og Christopher Bacolod Wiik.
Foto: aktivgrorud.com
– Mange ungdommer i bydelen har mye de skal ha sagt. Men mange er ikke klar over at de kan gjøre en forskjell ved å bruke stemmeretten, og være med å bestemme hvordan bydelen skal styres, sier Vy-Vy Tran fra Groruds ungdomsråd.
0Shares
Ved forrige lokalvalg stemte kun 53 prosent av velgerne i bydelen, som er en av bydelene med lavest valgdeltakelse i hele Oslo. Blant unge velgere er tallet enda lavere, noe som ungdomsrådet vil gjøre noe med, skriver rådet i en pressemelding.
Nå ha ungdomsrådet samlet inn spørsmål unge er opptatt av, og krever svar fra bydelspolitikerne. Tran tror økt fokus på ungdomssaker i valgkampen kan skape mer engasjement i denne gruppen.
– Svarene kommer til å hjelpe ungdommene med å finne ut hvem de vil stemme på, sier hun.
I tillegg til spørsmål om hvordan partiene stiller seg til fritids- og kulturtilbud er trygghet i nærmiljøet en sak som går igjen.
– Svømmeopplæring allerede i barneskolen er noe mange er opptatt av, særlig etter ulykken som skjedde på Svarttjern i fjor, mener hun.
Bruker stemmen for stemmeretten
Ungdomsrådet bruker også mer utradisjonelle midler for å nå ut til de unge velgerne. I en konkurranse kan unge artister sende inn sanger som handler om hvorfor det er viktig å bruke stemmeretten. Vinneren får opptre på Ammeruddagene og under Granittrock-festivalen.

Vy-Vy Tran og Chris Bacolod Wiik er selv musikere, og ved å bruke musikk håper de å nå ut til flere.

– Det er litt mer motiverende enn å høre det fra en politiker, sier Tran.