Hjem Nyheter Nytt – Barna blir sjelden hørt når en av foreldrene utvises
Ny rapport fra NOAS og Redd Barna:

– Barna blir sjelden hørt når en av foreldrene utvises

Utlendingsdirektoratet gjør for lite for å utrede konsekvensene for barna når en av foreldrene blir utvist fra landet, heter det i en ny rapport fra NOAS og Redd Barna.
Foto: ScanStockPhoto
Barnas beste blir ofte ikke undersøkt godt nok når mor eller far utvises fra landet, heter det i en rapport fra Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS. 
42Shares

De fem siste årene er 970 norske barn blitt berørt av utvisningsvedtak fordi enten mor eller far har brutt utlendingsloven.

Barna blir ikke hørt

I rapporten «Barnets beste i utvisningssaker», har NOAS og Redd Barna gått igjennom ti utvisningsvedtak gjort av Utlendingsdirektoratet hvor barn er berørt. Hensynet til barnas beste er ofte ikke utredet nok, ifølge rapporten som omtales av nrk.no.

I rapporten skriver Redd Barna og NOAS blant annet at det i liten grad blir hentet inn opplysninger om barnets situasjon og dets tilknytning til forelderen som skal utvises. Omsorgsevnen til den av foreldrene som blir igjen med barnet i Norge blir heller ikke nok utredet. Og barnet blir svært sjelden hørt muntlig og direkte i saker hvor faren eller moren skal utvises.

NRK har snakket med en tobarnsfar i trettiårene fra Etiopia som skal utvises fra Norge. Han forteller at sønnen har endret adferd på grunn av situasjonen.

Sønnen måtte til psykiater

– Han er litt trist, og vil ikke gå i barnehagen, og hvis han går dit, vil han ikke leke med de andre barna sånn som før, sier han til NRK.

Mannen, som ønsker å være anonym,  har fått avslag på asylsøknaden og må forlate Norge fordi han ikke har overholdt utreisefristen.  Faren forteller til NRK at da han for litt over ett år siden forberedte den eldste sønnen på seks år på at han skulle dra, begynte gutten å tisse på seg om natten. Sønnen måtte få hjelp av en psykiater. Ifølge faren rådet psykiateren han til å lyve til gutten og si at han ikke skulle forlate ham. Nå sover sønnen bedre om natten og er litt mer glad for å gå i barnehagen, ifølge faren som er stresset og bekymret på guttens vegne.

– UDI må gjøre mer

Politisk seniorrådgiver i NOAS, Mona Reigstad Dabour, mener Utlendingsdirektoratet (UDI)  må gjøre mer for å utrede konsekvensene for barna.

– Konsekvensene er jo at det kan skade barnet at mor eller far blir utvist uten at norske myndigheter har innhentet informasjon om hvordan barnet har det.

Hun sier til NRK at i stedet for å innhente konkrete opplysninger, skriver UDI en god del om de opplysningene de ikke har, som for eksempel at de ikke har opplysninger som tilsier at barnet har helseproblemer eller er spesielt sårbart.

– Ting kan gjøres bedre

Områdeleder i Utlendingsdirektoratet Camilla Torgersen, sier til NRK at de gjør det de er forpliktet til, men at ting likevel kan gjøres bedre.

– Det er avgjørende for vår saksbehandling å innhente informasjon i sakene, og vi mener at vi oppfyller vår utredningsplikt i dag. Likevel vurderer vi nå, når vi ser at det mangler opplysninger i sakene, å sende ut en ny forspørsel direkte til advokaten for at de skal kunne komme med ytterligere opplysninger i saken, sier hun.

UDIs vedtak består i stor grad av standardisert tekst, uten konkret informasjon om barnets situasjon eller hvordan barnet vil påvirkes av atskillelse fra en av sine foreldre, heter det i rapporten fra Redd Barna og NOAS.