– Helsevesenet bør forberede seg på flere flyktninger

Norsk helsevesen må forberede seg på nye flyktningstrømmer, mener lege og psykiater (Illustrasjonsbilde),
Foto: Kari Bye
Lege og psykiater Sverre Varvin mener Helsevesenet må gjøre mer for å bedre helsesituasjonen for flyktninger og asylsøkere i Norge.
74Shares

I en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening viser Varvin til at siden 2019 har antallet mennesker på flukt i verden, økt med 2,3 millioner.

Han mener det er sannsynlig at det i nær fremtid vil komme nye store flyktningstrømmer av mennesker som gjerne vil til vestlige land.

Sverre Varvin, som også er professor, ser for seg at sykdomspreventive tiltak i forhold til flyktningpasienter kan være et virkemiddel.
Foto : oslomet.no

– Og derfor er det viktig at mottakssystemene for asylsøkere er i beredskap og at helsevesenet er forberedt på dette, også i Norge.

Lite tilrettelagt helsevesen

Videre påpeker Varvin forverringen som har skjedd i situasjonen for flyktninger.

– Overvåkning av grensene til Europa er intensivert, og flukten er blitt farligere. Forholdene i Moria-leiren på Lesvos og flyktningleirene i Libya er urovekkende.

For de som greier å komme til Norge, og venter på å få opphold, er ikke helsevesenet riktig tilrettelagt.

– Forskningen til nå stort sett har omhandlet psykisk helse og smittsomme sykdommer. Forekomsten av andre somatiske sykdommer er lite undersøkt.

Helsevesenet, ser Varvin for seg, må satse mer på tidlig sykdomsintervensjon.

– Vi vet at tidlig intervensjon med forebygging (primær og sekundær) kan hjelpe mange, spare lidelse og også spare helsevesenet for vesentlig belastning. Likevel blir det ikke satset nok på slike tiltak.