Lavere smitteforekomst enn forventet ved Helsesenteret for papirløse migranter

Forskerne er overrasket : Det var færre tilfeller av allmennfaglige smittsomme sykdommer enn det som kunne forventes ut fra hvilke land pasientene kom fra, heter det i rapporten. Her fra Helsesenteret for papirløse migranter.
Foto: Rune Hammerstad
Et fåtall av de nye pasientene ved Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo hadde nyoppdaget allmennfaglig smittsom sykdom, viser en fersk studie omtalt i Tidsskriftet for Den norske legeforening.
14Shares

Papirløse migranter eller personer som befinner seg i landet uten oppholdstillatelse er en spesielt utsatt gruppe med svært begrenset tilgang til offentlige helsetjenester. De faller trolig utenfor smittevernordningen, skriver forskerne i sin omtale av studien.

Forskerne bak studien er Ragnhild Helen Austad, Elisabeth Sandbakken, Hanna Sandrib, Preben Aavitsland, Johan N. Bruun, Frode Eick, Anne Kveim Lie.

Ti barn

Hensikten med  studien var ifølge forskerne å beskrive utbredelsen av uoppdagede allmennfaglige smittsomme sykdommer blant pasientene ved det samme helsesenteret. De gjennomgikk journalene til alle som oppsøkte senteret første gang i 2016 og hadde legekonsultasjon i 2016 eller 2017. 186 menn og 202 kvinner var med i undersøkelsen. Over halvparten var i alderen 15-25 år, ti var barn fra 0-14 år og resten var over 35 år. Gjennomsnittlig oppholdstid i Norge var 2,5 år.

Færre smittede enn forventet

Det var ingen nye tilfeller av aktiv lungetuberkulose, syfilis, hivinfeksjon eller hepatitt C, men to pasienter fikk påvist latent tuberkulose. Fire av 38 testede hadde klamydiainfeksjon og blant 139 testede var det fire nye tilfeller av hepatitt B.

Det var færre tilfeller av allmennfaglige smittsomme sykdommer enn det som kunne forventes ut fra hvilke land pasientene kom fra, heter det videre i artikkelen. Du kan lese mer om forskerne bak studien,  hvilke tester Helsesenteret tar av alle pasienter og om resultatene av undersøkelsen her.

 

 

 

.

 

 

 

Bak studien stod