Foto: Samer Shurukh
Regjeringen bad om en krisefullmaktlov under koronapandemien. Stortinget ble lørdag enig om at endringer i regjeringens forslag og at loven bare skulle ha en måneds varighet.
16Shares

Regjeringen bad i forrige uke om en kriselov under koronapandemien slik at de raskt kunne sette igang store tiltak uten å gå veien om Stortinget.

Stortinget beholder kontrollen

Et enstemmig storting har i dag vedtatt en midlertidig krisefullmaktslov som skal vare i en måned. Men de har ikke gitt fra seg kontrollen selv om beslutningene kan skje raskere enn ellers.

– Stortinget har tatt kontroll, sier Audun Lysbakken (SV)  på SV-bloggen

Han sier at Stortinget har vedtatt en krisefullmaktslov som gir Stortinget kontroll, som styrker åpenheten og mindretallsrettigheter.

– Loven er en nødløsning

– Lovsaker skal fortsatt behandles i Stortinget så sant det er mulig, sier Lysbakken.  Han kaller loven en sikkerhetsventil og en nødløsning.

Det skal være full åpenhet om endringene. Stortinget skal varsles før det kommer nye tiltak. Tiltakene skal offentliggjøres.

– Et mindretall på Stortinget skal kunne stanse endringene når som helst, sier Audun Lysbakken. – Det aller viktigste er at koronaloven skal være et unntak. Den skal bare bli brukt når ingen andre løsninger er forsvarlig på øyeblikkelige utfordringer. Vanlig behandling i Stortinget skal fortsatt være normalen, sier Lysbakken. – Det har vært viktig for SV at koronaloven ikke skal bryte Norges folkerettslige forpliktelser.