Ønsker innspill og erfaringer fra Norge

Michelle Bachelet, her sammen med daværende inneriksminister Alejandro Foxley og Oslos eks-ordfører Per Ditlev Simonsen under sitt statsbesøk i 2007. Nylig var hun tilbake i Oslo for å snakke med statsråd Lysbakken om likestillingspolitikk i kraft av sin nye stilling som FNs likestillingssjef.
Foto: Claudio Castello
– Jeg ønsker Norges erfaringer, innspill og ideer på hvordan vi kan endre samfunnsområder ved å integre kjønnsperspektivet, sa Michelle Bachelet, tidligere president i Chile, i et møte med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
0Shares
Bachelet er i dag leder for kvinne- og likestillingsspørsmål i FNs nyeste spesialenhet UN Women, var nylig på besøk i Oslo for å møte Lysbakken og utveksle erfaringer om likestillingspolitikk. 
Noen av temaene statsråden og er lederen for UN Women snakket om, var kvinner og økonomi og kvinner og miljø. Også rollen til gutter og menn i promoteringen av arbeidet med likestilling mellom kjønnene var et sentralt tema.
– Vi må vise politisk vilje til å ta i bruk kontroversielle grep som er nødvendige for å få til endringer. Jeg er stolt over å representere en regjering som har høye ambisjoner på familiepolitikk, sa Lysbakken til regjeringen.no. 
Roste Norge
Statsråden viste til at fedrekvoten i dag er på 12 uker, og den skal opp til 14 uker. Bachelet ga på sin side ros til Norge for å ha fått til ting på feltet og oppfordret til videre samarbeid på området.
– Vi har mange felles utfordringer og vet hva som skal til for å oppnå likestilling på ulike områder. Utfordringen er å gjennomføre og nå disse målene, sa Bachelet til regjeringen.no.

FAKTA 

UN Women- FNs nyeste spesialenhet som arbeider for likestilling mellom kjønn og kvinners rettigheter globalt, med særskilt fokus på mindre utviklede land. Norge har fast plass i styret og er en av de største donorene til spesialenheten.