Kinesiske foreninger i Norge advarte mot covid-19 i februar:

Slik fikk Helsedirektoratet kinesisk-norsk hjelp mot koronaviruset

31. mars delte Chinese Professionals in Norway (CPN) ut tusenvis av munnbind og engangshansker til Oslo og Bærum kommune. Her dr. Xinli Wang, Trond Håvard Søreng i Oslo kommune (utviklings- og kompetanseetaten), CPN-leder Xiuhua Zhang og Yibing Liu.
Foto: cpn2003.no
Alarmen gikk hos kinesisk-norske foreninger etter et møte med helsemyndighetene 25. februar: Norge syntes ikke ta koronatrusselen på alvor. Da startet et intensivt arbeid for å advare og gi råd. Helsedirektør Bjørn Guldvog ble personlig involvert. 12. mars snudde regjeringen. Her avdekkes det interne dramaet i de dagene som endret Norge.

«Hei, Oliver! Tusen takk for vurderingene og tilbudet. Vi tar situasjonen svært alvorlig, og har behov for all god kunnskap for å finne de beste løsningene. Jeg undersøker med våre fagmiljø og melder tilbake til deg i løpet av formiddagen.»

Slik lød helsedirektør Bjørn Guldvogs direktemelding til Oliver Soon, president i Norsk Kinesisk Vennskapsforening (NKV), på morgenen søndag 1. mars. Dette var et svar på Soons SMS til helsedirektøren klokken 08:54 søndag morgen. Soon tilbød seg da å sette sammen et «team» som kunne gi råd mot det truende koronaviruset, siden det hastet:

«Vi er nå i en ekstrem tid, med kun et lite gap. Enten får vi et ustoppelig utbrudd, eller så kan vi stoppe det, før det er for sent.»

Allerede 17 minutter senere, klokken 09:11, kom svaret over, fra Norges helsedirektør.

Mens resten av Norge og Europa enten sov eller var uvitende om hvordan koronaviruset skulle snu opp-ned på kontinentet utover i mars måned, arbeidet kinesisk-norske idealister som Soon hardt for å få Norge til å droppe strategien med «flokkimmunitet». Den klare anbefalingen var snarere å gå for «slå ned», som helseminister Bent Høie første gang lanserte som en klar strategi noen uker senere, 24. mars.

Helsedirektør Guldvog var imidlertid lydhør langt tidligere, selv på en fridag. Han fortsatte dialogen med Soon i Norsk Kinesisk Vennskapsforening utover søndagen 1. mars. På kvelden spurte Soon om han ønsket en 10-punktsliste med klare anbefalinger fra deres ekspertgruppe. Guldvog rask igjen – helsedirektøren ønsket de ti rådene personlig, sendt til egen epostadresse:

«Veldig gjerne. Send helst til …»

Munnbind og Zoom-møte med Shanghai

I dag kan Utrop avsløre hvordan norsk-kinesiske fagpersoner og foreninger fra slutten av februar ga ny informasjon til norske helsemyndigheter om koronaviruset, basert på direkte kunnskap fra Kina. Norsk-kineserne kom med klare advarsler om farene. Og de sendte over flere klare råd om hva norske helsemyndigheter burde gjøre. Fra 12. mars begynte Norge å følge tilnærmet alle tiltakene.

Nå sist torsdag, 16. april, hadde legene ved intensivavdelingen på Oslo Universitetetssykehus (OUS) et direkte nettmøte med professoren som er leder for Shanghais ekspertgruppe mot korona. Møtet på Zoom hadde tittelen «Covid-19, experience from Shanghai that can be useful for Norwegian practice». Dette nettmøtet kom i stand etter initiativ fra Norsk-kinesisk Handelskammer (Norwegian Chinese Chamber of Commerce) og deres leder, Elise Chen, og dette ble gjort i samarbeid med Helse Sør-Øst og Norges generalkonsulat i Shanghai.

Trond Håvard Søreng i utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune mottar 31. mars tusenvis av engangshansker fra Zhang Dan i Chinese Professionals in Norway. Sørensen er «vår hverdags-helt», skriver etatens kommunikasjonsavdeling til Utrop.
Foto : cpn2003.no

Foreningen for kinesiske akademikere i Norge (Chinese Professionals in Norway) har på sin side de siste ukene delt ut utstyr for å bekjempe koronaviruset: Oslo og Bærum kommune har hver fått 2500 par engangshansker og 2000 munnbind mot viruset, direkte fra Kina.

Den norsk-kinesiske vennskapsforeningen har sikret Norge tusenvis av kirurgiske masker (Op-Air 10), laget i Frankrike, som er donert bort til Rikshospitalet og Voss sykehus. Og Soon har selv overlevert nyutviklede COVID-19 IgG/IgM «rapid test kits», som brukes i Kina, til Rikshospitalet. I løpet av 15 minutter skal disse nyutviklede testapparatene finne ut hvem som er mulige smittebærere av koronaviruset, skriver avisen The Guardian. Hurtigtestene er ment å fungere som en ekstra sikring for de tradisjonelle PCR-testene, som Norge bruker.

Møte 25. februar

Her er bildet som viser oppstarten av det norsk-kinesiske samarbeidet for å hindre koronaspredning i Norge. Klokken 18:30 tirsdag 25. februar er et to timer langt møte på Thon Hotel Storo ferdig. Over et dusin kinesisk-norske foreninger møtte da Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og de fremmet da sine råd og bekymringer over at Norge ikke tok koronaviruset nok på alvor. Her står Elise Chen, fra Norsk-kinesisk Handelskammer, i dialog med en av representantene fra norske helsemyndigheter.
Foto : cpn2003.no

Det norsk-kinesiske koronaarbeidet begynte allerede for snart to måneder siden, 25. februar. Verken i Norge eller i Europa var det på denne tiden tiltak som befolkningen skulle følge for å unngå det dødelige viruset, som fra begynnelsen av mars har tatt nær 100.000 europeiske menneskeliv.

Statsminister Erna Solberg har i ettertid innrømmet at hun først forsto alvoret fra 10. mars. To dager senere kom den dramatiske snuoperasjonen på en pressekonferanse der helseminister Bent Høie og helsedirektør også Bjørn Guldvog deltok. Regjeringen lanserte da de sterkeste tiltakene i fredstid: Alle landets utdanningsinstitusjoner og barnehager ble stengt, mens alle kultur- og idrettsarrangementer ble forbudt.

Dermed valgte Norge plutselig en helt annen vei enn nabolandet Sverige: Man gikk bort fra tidligere planer om å skape «flokkimmunitet» ved å la majoriteten av befolkningen bli smittet av koronaviruset. Etter at de nye tiltakene ble satt i verk, avtok gradvis koronasmitten i Norge. Mens over 1300 har dødd av viruset i Sverige, er det registrert noe over 150 koronadøde i Norge per 16. april.

Møttes på Thon-hotellet på Storo

Tiltakene 12. mars viser seg nå å være i tråd med de ti rådene som helsedirektøren fikk på epost, fra Soon og Norwegian Chinese Friendship Association (NCFA), allerede elleve dager tidligere. Guldvog takket for eposten.

Bakgrunnen for eposten og advarslene var et møte mellom norske helsemyndigheter og fjorten norsk-kinesiske foreninger. Møtet ble arrangert etter arbeidstid 25. februar på Thon Hotel på Storo, like ved Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien. Møtet kom i stand etter initiativ fra Chinese Professionals in Norway (CPN). Omtrent 20 personer var til stede på det to timer lange møtet, som ble avsluttet ved 18:30-tiden. Både representanter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) var til stede.

«Det er riktig at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde et hyggelig og interessant informasjonsmøte med norsk-kinesiske foreninger 25. februar. Vi informerte om status i Norge, lyttet til forslag og besvarte spørsmål om norske myndigheters vurdering av situasjonen,» skriver fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet i en epost til Utrop.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde et hyggelig og interessant informasjonsmøte 25. februar.
Sven Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet

Norsk-kinesere ble urolige etter møtet

Xiuhua Zhang, leder av Chinese Professionals in Norway. Hun er også spesialrådgiver for Forsk-ningsrådet.
Foto : CPN

De norsk-kinesiske foreningene var imidlertid ikke like beroliget etter møtet. Samme dag hadde FHI gått ut med en ny rapport hvor de «vurderer at risikoen for spredning av sykdommen i Norge foreløpig er moderat».

– For oss kinesere var det viktig å si til myndighetene at de måtte forberede den norske befolkningen på at viruset også ville ramme Norge. Det kinesiske folket møtte katastrofen helt uforberedt, og det ønsket vi ikke skulle skje i Norge, sier Xiuhua Zhang.

Hun er leder for Chinese Professionals in Norway (CPN) og spesialrådgiver innen digitalisering og IKT i Forskningsrådet.

Allerede dagen etter Storo-møtet la hennes forening – der alle medlemmer har høyere utdanning og hvor flere er ansatte ved norske universiteter – ut referat fra møtet på sine nettsider. Der kommer det frem at de kinesisk-norske deltagerne «stilte spørsmål om hvordan Norge er forberedt på spredning av viruset i Norge, og hva slags informasjon som skal gis til befolkningen».

Mens FHI og Helsedirektoratet i sin presentasjon kun ba reisende fra Kina om å ta kontakt med lege dersom de blir syke, kunne CPN 26. februar opplyse på sine nettsider at deres medlemmer alt da fulgte langt strengere rutiner, i tråd med det som noen uker senere ble innført i Norge: CPN-medlemmene «blir hjemme eller isolerer seg hjemme i 14 dager, selv om dette ikke kreves fra norske myndigheter».

Det står også på nettsidene til CPN at man på møtet 25. februar ba om at norsk helsepersonell koronatestene måtte gjøres minst to ganger, basert på råd fra Kina. De kinesiske-norske etterspurte også at helsemyndighetene gir råd om at folk bruker munnbind der flere folk oppholder seg, som i kollektivtrafikken.

Årsaken til at de kinesisk-norske medlemmene var ekstra oppdatert på farene ved koronaviruset, var at flere av dem hadde vært i Kina på nyttårsfeiring noen uker tidligere. Dermed hadde de sett hvordan strenge tiltak var med på å stanse ukontrollert spredning av viruset. Norge har i skandinavisk målestokk et svært velorganisert og aktivt kinesisk miljø – noe skyldes både lang fartstid tilbake til den norske sjøfartstradisjonen og et sterkt kinesisk miljø ved NTNU-universitetet i Trondheim. Dermed har det vært lettere for det kinesiske miljøet å gi direkte råd til det åpne Helsedirektoratet i Norge enn det har vært mulig i det mer lukkede Sverige. Mens Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har vært utilgjengelig, har helsedirektør Guldvog vært åpen for ny kunnskap – samt svart øyeblikkelig.

– Man må advare mot ting man mener kan gå helt galt.
Oliver Soon, president i Norsk Kinesisk Vennskapsforening.

Anbefalte å stenge grensene

Zhang i CPN sier deres organisasjon ga rådene ut fra hva de hadde opplevd i Kina.

–  Vi forstår også at alle erfaringene fra Kina ikke kan kopieres og gjennomføres i Norge. Legene i Kina brukte for eksempel kinesisk medisin i tillegg til virusbehandlingen. Men andre tiltak, som karantene og testing, kan i høy grad bidra til å stoppe utbrudd, sier Zhang.

Hun forteller at de kinesiske foreningene på møtet 25. februar presenterte en lang liste med spørsmål og forslag for å bremse koronasmitten i Norge.

– Utover i mars gjennomførte Norge en del av de tiltakene vi anbefalte på møtet, som for eksempel å stenge grensene og isolere folk som kom fra Italia og andre steder med utbrudd, sier Xiuhua Zhang.

Elise Chen, leder av Norsk-kinesisk handelskammer.

Sendte bekymringsmelding 28. februar

Elise Chen, daglig leder for Norsk-kinesisk Handelskammer, var også til stede på møtet 25. februar. Hun forteller om et glødende engasjement fra de fremmøtte, som ivret etter å gi råd til de norske myndighetene. Selv foreslo hun smittekontroll på flyplassen og å oppmuntre nordmenn til å bruke munnbind på t-baner og andre steder hvor mange mennesker samles. I tillegg påpekte hun viktigheten av å ha godt smittevernutstyr for helsepersonell.

Chen har forståelse for at det tok tid før Norge iverksatte de strenge tiltakene som ble foreslått på møtet.

– Det er mye å ta hensyn til i en slik situasjon, sier hun.

De kinesisk-norske deltagerne på møtet 25. februar har imidlertid ikke sluppet tråden når det gjelder å prøve å hindre smitte i Norge. Kontakten med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er blitt holdt vedlike med mail og via telefon.

Elise Chen fra Norsk-kinesisk Handelskammer sendte over en epost til Helsedirektoratet 28. februar. I mailen uttrykte hun sin bekymring over to påstander om viruset som hun hørte fra Helsedirektoratet og FHI på møtet, begge er påstander hun mener var egnet til å øke smittefaren:

– Den ene påstanden var om en kvinne fra Tromsø, som hadde testet positivt på korona, men som ikke ble ansett å være smittebærende fordi hun var i «god form». Dette er feil: Erfaringene fra Kina tilsier at grunnet lang inkubasjonstid kan en symptomfri pasient i høy grad være smittebærende, sier Chen til Utrop.

– Den andre feilaktige oppfatningen var at barn og ungdom sjelden blir smittet av viruset. I Kina, og da spesielt i Wuhan, har vi sett mange tilfeller hvor hele familier ble smittet, også barn og ungdom.

Ga råd om munnbind

De andre organisasjonene tok også affære: Chinese Professionals in Norway (CPN) sendte to eposter til Helsedirektoratet – den første om munnbind og isolering.

– Vi påpekte at man burde bruke munnbind for å unngå å smitte familiemedlemmer. Det er viktig at den sosiale avstanden blir gjennomført riktig, fordi også en del mennesker uten symptomer kan smitte andre, sier CPN-leder Xiuhua Zhang.

Den andre eposten handlet ble skrevet etter at foreningen fikk vite at det manglet utstyr på sykehusene. – Vi fortalte dem hva vi kan bidra med når det gjelder innkjøp, sier hun.

De fikk til svar på den første eposten at Helsedirektoratet ville videresende eposten til «relevante» personer.

Full forvirring etter møtet

En annen organisasjon som reagerte hurtig etter Storo-møtet 25. februar, var den nevnte Norsk Kinesisk Vennskapsforening. Foreningens president, Oliver Soon, sier hans inntrykk etter møtet var at deltagerne satt igjen med flere spørsmål enn svar. Han var ikke selv til stede, men ble fortalt om hendelsen av flere etterpå.

– De var like bekymret som før, og enda mer forvirret, uttaler han.

Oliver Soon, president i Norsk Kinesisk Vennskapsforening, på vei inn til Helsedirektoratet 12. mars, rett før Regjeringens og Helsedirektoratets historiske pressekonferanse. Foto : Privat

Det var derfor Soon 1. mars tok kontakt med helsedirektør Bjørn Guldvog og understreket at det er viktig å handle raskt «før det er for sent». Han skriver til Guldvog at mange kinesere sitter «med masse informasjon om korona-utbrudd og følger nøye med på håndteringen av situasjonen fra det kinesisk helsevesenet».

Soon ber videre om at det er viktig å informere befolkningen grundig om karantenereglene. Til slutt tilbyr han å sette sammen et team med kinesisk-norske fagpersoner som kan bistå Norge med råd og anbefalinger. Guldvog svarte med å takke for tilbudet, og ba han sende ham dette på epost. Soon samlet så 14 engasjerte kinesisk-norske medborgere – gjennom Norwegian Chinese Friendship Association (NCFA). Samme kveld sender han over deres liste med 10 klare råd til Helsedirektoratet (se alle ti punktene nedenfor).

Blant rådene er forbud mot store ansamlinger, noe som skal bli aktuelt opp mot verdenscupen på ski i Holmenkollen 7. og 8. mars.

«Better safe than sorry»

Soons gruppe besto kinesisk-norske medlemmer som allerede arbeidet med å hindre smittespredning og med å spre informasjon om koronaviruset. Gruppen består av blant andre Haina Wang, postdok. ved Institutt for biovitenskap på Universitet i Bergen og med doktorgrad på marine virus. I tillegg deltok Jenny Chen, som jobber profesjonelt som tolk.  Og Jie Liu, som tar doktorgraden i marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Alle har vært sentrale for å utarbeide de ti rådene som 1. mars ble oversendt Guldvog og Helsedirektoratet.

Til Utrop uttaler Liu nå:
– Det er bedre å være føre-var enn etter-snar! «Better safe than sorry», sier Liu.

Legene har vært i Wuhan

Soon i Norsk Kinesisk Vennskapsforening er koordinator for gruppen – og han har sendte forslagene og anbefalingene videre til Guldvog på kvelden 1. mars.

– Vi har også vært i dialog med en lang rekke kinesiske leger, og noen av dem har vært i fronten i Wuhan, opplyser Soon.

Mette Husemoen er styreleder i Norsk Kinesisk Vennskapsforening. Hun sier til Utrop at hun er imponert over engasjementet til Soon og de andre i gruppen: – De har virkelig stått på, sier hun.

Husemoen skulle imidlertid gjerne sett at også regjeringen var mer forutseende og lyttende til erfaringen fra kinesisk side:

– Ofte kan ulike fordommer hindre erfaringsoverføring og læring i slike situasjoner, sier Husemoen.

Advarte mot store arrangementer

Ti råd ble gitt i listen som Guldvog 1. mars fikk fra gruppen Norwegian Chinese Friendship Association (NCFA), der Soon var koordinator. Dette var tiltak som dette teamet mente det hastet med å få gjennomført for å bremse smittespredningen i Norge:

«Medisinske ressurser er begrenset, derfor må dere helt fra begynnelsen ta i bruk strenge tiltak», skrev Soons gruppe som første punkt. De fortsatte med å foreslå blant annet det å stenge skoler og universiteter i Norge, noe som altså skjedde elleve dager senere.

I tillegg foreslo de kinesisk-norske i gruppen å beordre karantener og oppmuntre til hjemmekontor. I tillegg til at helsepersonell og folk i kassene i matbutikkene bes om å bruke munnbind. Bortsett fra punktet med munnbind, ble de ulike tiltakene gjennomført utover i mars.

Som punkt seks på listen, som Guldvog fikk på kvelden 1. mars, foreslår NCAF-gruppen å sløyfe eller utsette alle store arrangementer. Dagen etterpå ble ikke rådet fulgt – for 2. mars uttalte Guldvog følgende til NRK om en eventuell stengning av Holmenkoll-arrangementet fem dager senere:

«Vi mener det vil være et for omfattende inngrep, og at det ikke står i forhold til gevinstene, å tilrå at vi skal hindre å gjennomføre disse arrangementene på det nåværende tidspunktet.»

Men Guldvog fikk så flere meldinger, og 5. mars kom helomvendingen: Skifesten i Holmenkollen ble avlyst. De tradisjonelle skikonkurransene i Holmenkollen ble for første gang arrangert uten publikum til stede inne på arenaen. Vedtaket var så nytt og kontroversielt at Guldvog og Helsedirektoratet måtte gå til Riksadvokaten for å få Oslos kommuneadvokat til å godta vedtaket.

Punkt fire på listen var å opplyse om hvor koronasmittede pasienter har vært. I praksis ble dette gjennomført i Norge 16. april, da Solbergs regjering lanserte mobilappen «Smittestopp».

Viktig å advare

– Vi har ikke fått vite hvor viktig vår 10-punktsliste og de andre forslagene var for at Helsedirektoratet og Regjeringen stengte store deler av Norge 12. mars. Men det er uansett nødvendig å si ifra. Man må advare mot ting man mener kan gå helt galt. Vi vet alle hvordan det var i Kina på det verste, sier Soon, presidenten i Norsk Kinesisk Vennskapsforening.

Utrop har sendt direkte spørsmål vil Guldvog og Helsedirektoratet, men de vil verken bekrefte eller avkrefte at rådene fra de norsk-kinesiske har hatt innvirkning på beslutningen 5. mars om å stenge publikumsfesten i Holmenkollen eller avgjørelsen 12. mars om å stenge utdanningsinstitusjoner og kulturarrangementer.

På Utrops henvendelser til Guldvog selv, får vi følgende epost fra pressevakten:

«Vår fagdirektør Svein Lie som deltok i møtet, kan siteres på følgende: Takk for møtet og informasjonen de ga oss.»

Guldvog og Helsedirektoratet har i mars stått for en strengere linje enn Folkehelseinstituttet (FHI), som var imot grensestenging og hytteforbud – og som frarådet Erna Solberg å stenge skolene.

– Fremdeles risiko

Mandag 6. april slo helseminister Bernt Høie fast at kuren fra 12. mars har virket, og at Norge har kontroll over viruset. Skolene skal begynne å åpne opp igjen fra 27. april. Soon er positiv til de tiltak Helsedirektoratet har iverksatt etter 1. mars, og han sende Guldvog rosende meldinger for beslutningen 5. mars om å få stengt Holmenkollen for publikum. Men han er kritisk til helseministerens nye, politiske uttalelse. Han mener det er en «farlig kunngjøring å komme med»:

– Det er galt å slå fast at man har kontroll. Man kan ikke ha kontroll over et virus. Så lenge det er mørketall, vil det alltid være en risiko for at utbruddet starter igjen, advarer Soon. Men så understreker han:

– Jeg vil rose det Helse-Norge og alle i helsesystemet har gjort så langt. Vi må ikke glemme alle som har ofret liv og helse på grunn av tiltakene mot viruset. Dette må også de som styrer ta hensyn til. Fortsatt vil jeg minne om at det er viktig at vi i helse-Norge nå ikke begynner slippe for mye opp i tiltakene, da det ennå er mange uventede faktorer og mørketall. Selv om vi har testet over 130.000 mennesker, vet vi veldig lite om hvor mange smittebærere som vandrer rundt. Derfor bør vi nå lytte mer til klare helseråd fra Guldvog og assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad, sier Soon.

Presidenten i Norsk Kinesisk Vennskapsforening mener det er viktig hele tiden å være forutseende og å lære av andres erfaringer for å stanse koronapandemien. Da Regjeringen holdt pressekonferanse med de dramatiske tiltakene på ettermiddagen 12. mars, så Soon på tv-overføringen under et møte med Lie i Helsedirektoratet, ved Storo T-banestasjon.

– Jeg anser møtet i Helsedirektoratet som en aksept fra dem om at vi prøvde å utgjøre en forskjell. Det vi hele tiden har prøvd, siden slutten av februar, er å kjøpe tid for Norge. Viruset truer oss alle, uavhengig av bakgrunn, sier Oliver Soon.

HVORDAN BEKJEMPE KORONAVIRUSET?

10 RÅD SENDT TIL HELSEDIREKTØR BJØRN GULDVOG 1. MARS 2020:

10 Suggestions from Norwegian Chinese Friendship Association suggest team

  1. Medical recourses is very limited, that’s why very tough/ aggressive measures should be taken at the very beginning!
  2. One negative test result is not 100% sure. There are positive cases after 3 or 4 times negative. Those have travelled to impacted areas should quarantine/self-quarantine, as well as those have close contact.

Reasons: Latent patients might not show positive. The test strip itself might be inaccurate. The test procedures are demanding and sometimes there might be errors in the work. Sometimes the test strip result is negative but the CT shows positive. So a combination of CT and test strips is necessary.

3. Those who come back from the epidemic areas should be quarantined, as well as those suspected patients and close contacted people.

4. Information should be published, not necessarily the name of confirmed patients, but the places where they have been, so that to ensure the public know if they have been to the same places at the same time, and quarantine themselves.

  1. Quarantine must be thorough. Food must be supplied by others in a secure way, e.g. door-delivery by special staff, volunteers, or online-shopping, etc.
  2. Consider delaying or cancelling major events;
  3. Recommend to close schools, universities for one week first, and wait and see the situation for further action. It is to stop the outbreak as early as possible in an effective way.
  4. Encourage working at home if possible.
  5. Further educate the public on epidemic prevention. This is not ordinary flu! Outside is still many Norwegian take it as influenza! Take it very seriously! Better to be safe than sorry.
  6. Masks are necessary. Staff in key positions must wear masks, such as doctors and supermarket cashiers, etc.