Krever moderat kvotering

Ingvild Reymert (SV) mener anonymiserte søknader ikke har fungert bra nok.
Foto: Stig Marlon Weston / SV
SV-politiker vil ha moderat kvotering etter at anonymiserte søknader ikke ga gode nok resultater.
0Shares

I 2008 ble forslaget om anonymiserte søknader foretrukket over moderat kvotering av bystyret i Oslo. Etter at forsøket ikke ga ønsket resultat, har SV-politiker Ingvild Reymert nå fremmet en interpellasjon for å gi moderat kvotering en ny og fortjent sjanse.

– Skal vi oppnå like muligheter på jobbmarkedet, er moderat kvotering et nødvendig virkemiddel. Samtidig kan ikke moderat kvotering være den eneste løsningen. Blant annet må kommunen gå sammen med næringslivet og komme til en løsning på hvordan man bryter ned fordomsfulle holdninger, sier Reymert til utrop.no.

Hun kritiserer samtidig anonyme søknader og mener at det å skjule sin identitet er lite effektivt og galt.

Det er kritikkverdig at byrådet ikke har tatt denne problemstillingen på alvor.

– Ulempen med anonyme søknader er at  arbeidsgiveren uansett vil finne ut at søkeren har minoritetsbakgrunn under et jobbintervju. Da kan de velge å ikke ansette vedkommende, sier hun.

Også rådgiver for selskapet Inkludi, Umar Ahmad, er positiv til moderat kvotering og sier at det er et skritt i riktig retning. Inkludi jobber selv med å få jobbsøkere med innvandrerbakgrunn og kompetanse ut i arbeid.

– Vi er i utgangspunktet positive til moderat kvotering, som viser at staten ønsker å bli et forbilde. Instanser og selskap bør også samarbeide med eksterne partnere som har bred kompetanse på arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn. I tillegg bør man ha intervjuteknikker som baserer seg på arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn, som kanskje har lite erfaring med jobbintervjuer i Norge. Dette bidrar til å få et klart bilde av intervjuobjektet, sier Umar.

Reagerer på rapporten

Mange har reagert på at en fersk undersøkelse utført av Fafo og Institutt for samfunnsforskning viser at sjansene for å bli tilkalt til intervju synker med 25 prosent dersom man har et utenlandsk navn.

– Det er hårreisende. Det er helt bak mål. Dette er en av de viktigste sakene for SV. Folk blir hindret i å være en del av samfunnet og en jobb er jo nøkkelen til integrering, sier Ingvild Reymert.

I januar ble det gjort kjent at 13 statlige bedrifter skulle ta i bruk moderat kvotering, der bedriftene skal ansette søkeren med minoritetsbakgrunn dersom valget står mellom en norsk og en ikke-norsk søker. Før har dette vært forsøkt ved at bedrifter kunne velge å kvotere dersom de havnet i en slik situasjon.

– Kommunen er den nest største arbeidsgiveren i Norge. De må gå frem som et godt eksempel for bedriftene og oppfordre dem til å bli bedre på inkludering. Vi har fremmet en interpellasjon, det vil si at det har blitt satt av en time i bystyret til å diskutere denne saken. I første omgang ønsker vi å få bystyret til å ta grep og sette inn tiltak som bidrar til et mer rettferdig arbeidsmarket uten diskriminering. Det er kritikkverdig at byrådet ikke har tatt denne problemstillingen på alvor og ikke gjort noe for å sikre at minoriteter ikke blir diskriminert på arbeidsmarkedet, sier Reymert.