Scoringer og pengeinnsamling for sultofre

Ferske, men friske: studentforeningen A Step Closer hadde nylig et tredagers arrangement i Oslo, hvor innsamlede penger gikk til sultofrene i Somalia. Bilder viser fra venstre Betul Cokluk (leder), Faher Abbas (økonomiansvarlig), og styremedlemmene Ali Abdullah og Yasin Zorluoglu på Grønlands Torg under bøssebæringsdagen.
Foto: facebook.com/Astepcloser
Fersk flerkulturell studentorganisasjon holdt seminar, bøsseinnsamling og fotballturnering for de sultrammede i Somalia.
0Shares

Årets ASC-dager, i regi av organisasjonen A Step Closer, ble avholdt forrige helg i Oslo. En del av arrangementet var et motivasjonsseminar om globale utfordringer og positiv forandring som ble avholdt sist fredag, en bøsseinnsamling på lørdag og fotballturneringen på søndag. Seminaret ble avholdt på Helga Engs hus på Blindern og fotballturneringen innendørs på Ekeberghallen.

– Seminaret ved UiO med utvalgte foredragsholdere hadde fokus på inspirerasjon til å drive med veldedighetsarbeid. Bøssebæringen i Oslos gater hadde oppstart på Grønlands Torg, hvor frivillige ungdommer samlet inn penger. Fotballturneringen var nok det mest folkerike av de tre arrangementene. Vi antar at det var minst 600 personer tilstede under denne dagen, forteller leder i A Step Closer, Betul Cokluk, til utrop.no.

Fargeblindt og flerkulturelt

Best på banen: Laget Romsåsgutta vant fotballturneringen for gutter på Ekebeghallen. Også en jenteturnering ble avholdt.
Foto : facebook.com/Astepcloser

A Step Closer er en studentforening ved Universitetet i Oslo dannet av idealistiske ungdommer som har lyst til å forandre verden de bor i til et bedre sted uavhengig av politikk eller religion. Samtlige av foreningens ni styremedlemmer er flerkulturelle.

Vi gjør dette ved å ha ulike prosjekter som belyser ett tema, og ha arrangementer som gjør at vi kan hjelpe våre medmennesker. Vi er klare over at vi som enkeltmennesker ikke kan gjøre en stor forskjell i verden uten ferdig utdannelse eller fastjobb, men vi har troen på at dersom ungdommer kommer sammen kan vi gjøre en positiv forskjell for folk som er i nød, påpeker Cokluk

Somalia-fokus i år

Tidligere har organisasjonen arrangert to fotballturneringer til inntekt for etableringen av en ungdomssenter i den palestinske flytningsleieren Rashedieh, mens i år skal all inntekt fra ASC-dagene  gå uavkortet til sultofrene i Somalia via organisasjonen Rahma Islamic Relief Fund.

Hva er din største indre motivasjon?

– For meg som leder i denne ferske studentorganisasjonen er det viktig å gi håp til andre ungdommer i Norge. Jeg vil at de skal innse at de har mulighet til å gjøre en forandring for folk som er i nød. Vi prøver å bevise dette gjennom å arrangere ulike arrangementer slik som ”ASC-dager ”.

Opptil 70.000

Cokluk antar at man samlet rundt 70 000 kroner for de sultrammede under bøssebæringsdagen og fotballturneringen.

 Vi har ikke mulighet til å telle pengene i bøssene selv, fordi det er Rahma Relief som har enerett til å telle pengene i bøssene sine. 70.000 kr er sannsylig estimat fra min side, avrunder hun.