– Dumt å invitere SIAN til islam-debatt

– Møtet Gilani har tatt initiativ til innebærer at rasistiske standpunkter blir gjort likeverdige med anti-rasistiske, sier Lars Gule.
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Yousuf Gilani, tidligere lokalpolitiker og varaordfører i Drammen, har invitert Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) til debattmøte om islam. Det burde han ikke ha gjort, sier ekstremismeforsker Lars Gule til Vårt Land.

– Et slikt arrangement bidrar til å normalisere SIAN, sier  Lars Gule. Han mener denne type dialog gir rasistene legitimiteten de ønsker seg.

Yousuf Gilani.
Foto : Kristian Meisingset

Yousuf Gilani har tatt initiativet til å invitere Stopp islamisering av Norge (SIAN) til et debattmøte på sensommeren. Tidligere i juli har de hatt et forberedelsesmøte.

– Ingen kan være nøytrale til rasisme

Lars Gule mener at en privat dialog ville vært noe annet enn et offentlig debattmøte.

– Det foregår også dialogarbeid mellom religiøse grupper, så hvorfor er det vanskeligere mellom anti-islamister og muslimene? undrer han og fortsetter: 

– Livssynsdialogen vi har hatt i Norge, har vært nyttig, blant annet fordi det har vært en gjensidig anerkjennelse av likeverdighet. Møtet Gilani har tatt initiativ til innebærer imidlertid at rasistiske standpunkter blir gjort likeverdig med anti-rasistiske. Det er de ikke. Rasismen og islamofobien anerkjenner ikke alle menneskers likeverd, sier han. På spørsmål fra avisen om hvorvidt en nøytral ordstyrer kan bidra til en god dialog, svarer han at det bare vil bidra til å legitimere SIAN. 

– For ingen skal være nøytrale til rasisme, poengterer han.

– Partene er for ulike

Shoaib Sultan

Vårt Land har innhentet kommentarer fra flere. Shoaib Sultan, tidligere spesialrådgiver i Antirasistisk Senter og tidligere leder for islamsk Råd mener dialogen ikke er ideell når partene er så ulike. Han har ikke tro på at møtet vil føre til noe positivt.

– En slik dialog vil ikke føre ikke frem. Grupper som SIAN har et veldig negativt syn ovenfor muslimer, en slik dialog vil derfor kun bidra med å legitimere synspunktene deres, sier han til Vårt Land. 

Positive til debattmøtet

Hanna Barth Hake.

Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, mener  imidlertid at et slikt møte er et godt initiativ for å gi bedre forståelse mellom partene. En endring i synet på hverandre ikke skjer på et møte alene, men er en prosess som vil ta tid, mener Barth Hake.

Senaid Kobilica er også positiv til debattmøtet. Kobilica, som er sjefimam for det Islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina og leder for Muslimsk dialognettverk (MDN), tror en slik dialog kan gi bedre forståelse til tross for sterke motsetninger. 

Senaid Kobilica
Foto : Kristian Fabrizio Mendoza

Imamen mener likevel at partene burde brukt mer tid til å bli kjent med hverandre før de arrangerer et offentlig møte.

– Vil gi kunnskap om islam

Yousuf Gilani sier til Vårt Land at han fremdeles mener at et offentlig møte med SIAN er en god idé:

– Dialog er noe av det viktigste man kan gjøre for å gi bedre kunnskap og forståelse. Sian kommer nok ikke til å endre meningene sine, men det er viktig å gi dem korrekt informasjon om islam, sier han.

Han mener at et slikt møte kan bidra til å redusere tilhengere av høyreekstreme teorier ved å gi kunnskap om islam og muslimer. 

Yousuf Gilani sier til Vårt Land at han har fått veldig mange positive tilbakemeldinger og det er flere som er enige om at en slik dialog er viktig. 

Kilde : Vårt Land