Nesten ett av fire barn var hjemme til tross for gjenåpning av barnehagene

Den viktigste årsaken til at barn ikke var i barnehagen rett etter gjenåpningen var at en eller begge foreldre var hjemme.
Foto: Liv Aarberg
Ny statistikk viser at mange foreldre valgte å holde barna hjemme etter at barnehagene åpnet igjen i vår. Lavest oppmøteandel hadde barn i Oslo.
5Shares

Over 40 prosent av minoritetsspråklige barn var hjemme. Oppmøteandelen har sammenheng med hvor mange minoritetsspråklige barn det er i barnehagene. Totalt var 43 prosent av de minoritetsspråklige barna hjemme den andre uka etter gjenåpningen.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom kommuner og innad i fylkene på hvor stor andel av barna som ble levert i barnehagen rett etter gjenåpningen. Dette jevnet seg ut etter noen uker. I Stovner bydel i Oslo var i gjennomsnitt 57 prosent av barna fraværende andre uken etter åpning, mens andelen var 12 prosent i bydel Vestre Aker.

Nesten 5 500 barnehager i hele landet har vært med på Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse om konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager. Det utgjør 97 prosent av barnehagene.  Formålet er å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for tilbudet til barnehagebarna.

– Vi vet at det har vært vanskelig å nå ut med informasjon om koronatiltak og smittevern til enkelte innvandrergrupper. Jeg har ønsket å ta tak i det. Derfor har regjeringen bevilget 26,6 millioner kroner til informasjonsarbeid til frivillige organisasjoner som skal brukes på informasjon om korona, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Trygt å sende barna i barnehagen

– I dag vet vi mye mer enn vi gjorde da vi i vår stengte ned barnehager og skoler. Er det en ting vi har sett i denne perioden, så er det hvor viktig det er for barn å være i barnehagen, både for lek og læring. Dette gjelder særlig for barn i sårbare situasjoner. Jeg har full tillit til at lokale helsemyndigheter følger situasjonen nøye slik at både barn og ansatte skal føle seg trygge, sier Melby.

Statistikken viser blant annet:

  • 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen andre uke etter gjenåpning (uke 18), i uke 24 var 9 av 10 barn tilbake i barnehagen.
  • Den viktigste årsaken til at barn ikke var i barnehagen rett etter gjenåpningen var at en eller begge foreldre var hjemme.
  • Oslo hadde høyest fravær i uke 18, og enkelte bydeler i Oslo hadde oppmøte på under 50 prosent.
  • Nesten halvparten av barnehagene har ansatt vikarer på grunn av ansatte i risikosonen eller med luftveissymptomer.
  • Barnehagene hadde i snitt 7,5 timers åpningstid rett etter gjenåpning. Det er to timer mindre enn normalt. Åpningstiden økte til 9,1 timer i snitt i juni.
  • 8 av 10 barnehager har hatt økte kostnader til smittevernutstyr, mens få har leid ekstra lokaler.
  • Minoritetsspråklige barn deltok i mindre grad i barnehagen kort etter gjenåpning. 43 prosent av de minoritetsspråklige barna var hjemme andre uken etter gjenåpningen. I juni var 90 prosent tilbake i barnehagen.