Vil engasjere flere minoritetsunge i rettighetsarbeid

 
Foto: facebook.com
Norsk-chileneren og NOAS-rådgiver Cecilia Dinardi (bildet) har nå etablert en rettighetsbase for barn og unge.
0Shares

Rettighetsbasen, som går under navnet Unge Duer å legge til rette for et godt og støttende nettverk for unge mennesker som vil engasjere seg i rettighetsarbeid. 

– For meg virker det som om barn og unge generelt er ganske opptatt av rettsspørsmål og rettighetsinformasjon knyttet til deres hverdag og oppvekstvilkår. Ja, at det rett og slett bor en liten rettsforkjemper og folkeopplyser i mange unge, sier Dinardi til utrop.no

Gjennom rettighetsbasen kan ungdommene bli skribent eller foredragsholder, få veiledning og støtte under skriveprosessen, og få publisert sine tekster på Unge Duers nettsider.

Savner minoritetsunge

Dinardi savner likevel flere unge med minoritetsbakgrunn som også kan være med og engasjere seg i arbeidet.

– Unge Duer har siden sin oppstart mottatt mange henvendelser, både invitasjoner om å holde foredrag men også henvendelser fra unge som ønsker å bli med. Jeg tror det finnes flere minoritetsunge der ute som kunne tenkt seg å være med men som vi ikke har nådd frem til, påpeker hun.

Hvor relevante synes du temaene som du har nevnt over er i de ulike flerkulturelle miljøene?

– Minoritetsunge har viktige refleksjoner og betraktninger de kan bidra med i samfunnsdebatten. Innen skolesektoren, barnevernet, asylinstituttet og helsesektoren vil mange temaer ha behov for å bli belyst fra et minoritetsperspektiv. Jeg tror at vi lettere kan løse mange av dagens utfordringer dersom unge fra ulike deler i samfunnet deltar og engasjerer seg. 

Sier ifra om rettighetsbrudd

Sålangt har Unge Duer henvendelser fra unge som skriver om egne erfaringer vedrørende rettighetsbrudd de eller noen de kjenner har blitt utsatt for.

Andre skriver om temaer de ønsker å engasjere seg i,  så jeg inviterer dem da til å skrive et innlegg og veileder dem i skriveprosessen. Jeg stiller litt krav til dem, i forhold til saklighet og fakta, legger hun til.

Har du noe tidsramme på Unge Duer, eller på hva slags videreutvikling dere ser på som ønskelig?

– Vi har definitivt som målsetting å utvikle dette videre. Hovedfokuset er å jobbe for menneskeverd og rettverd, av og for unge.