Vurderer finansieringsordninger for innvandreretablerere

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Norge trenger en nasjonal handlingsplan for mer entreprenørskap blant innvandrere, fastslår Nordlandsforskning i rapporten Finansieringsordninger for innvandreretablerere - Identifisering og utvikling av gode modeller.
0Shares

Rapporten omfatter kartlegging av relevante finansieringsordninger, inkludert mikrokreditt. Man ser også på måten oppstarten av eksisterende innvandrerevirksomheter er finansiert på, vurdering av tilpasning av eksisterende ordninger og behov for opprettelse av nye ordninger, samt en nyttekostanalyse av tre utvalgte finansieringsmodeller, skriver imdi.no.

Studien viser hva slags hindringer innvandrere kan møte på veien til etablering av egen virksomhet, og hvilke trekk ved finansieringsordninger som etterspørres. Nordlandsforskning konkluderer med at det er et sprik mellom etterspørselen og eksisterende tilbud.

Uutnyttede og med ulike behov

Nordlandsforskning påpeker at etablerere med innvandrerbakgrunn er en heterogen gruppe som har ulike behov i sin etableringsprosess. Samtidig fremhever man betydningen av denne gruppen som en uutnyttet ressurs i norsk næringsliv.

– Vi foreslår derfor at det utarbeides en nasjonal handlingsplan for mer entreprenørskap blant innvandrere. Igjen vil dette kunne bidra til at en kan ha et mer helhetlig blikk på alle typer virkemidler for å skape nye etableringer, skriver man på nettisden nordlandsforskning.no.