Norges menneskerettighets-status i fare

Foto: Arkiv.
FN mener Norge ikke lever opp til minstestandarden for overvåking av menneskerettigheter. I november skal norske delegater til Sveits og svare for seg. NOAS mener Norge ikke har forbedret seg siden advarselen fra FN kom i fjor høst.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

FN oppfordrer alle medlemsland til å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Den nasjonale institusjonen har i oppgave å bidra til større bevissthet om og bedre oppfyllelse av menneskerettigheter. I Norge er det Norsk senter for menneskerettigheter ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo som har status som Nasjonal institusjon. Men FN er ikke fornøyd med hvordan Norge organiserer sin egen overvåking av menneskerettighetene.

– I beste fall kan Norge få en forlenget frist til å etablere en uavhengig institusjon for menneskerettigheter som kvalifiserer i forhold til FNs krav, sier generalsekretæren i NOAS, Ann-Magrit Austenå.

Der hunden ligger begravet

Dagens praksis innebærer automatisk fengsling av asylsøkere som kommer til landet med falske identitetspapirer.

NOAS mener hovedproblemet er at Regjeringen ikke har ønsket å etablere en uavhengig, sterk og slagkraftig nasjonal institusjon.

– Den nasjonal institusjonen (NI) ble bare gitt noen få stillinger over statsbudsjettet og svært begrensede økonomiske ressurser. Derfor har NI aldri vært den selvstendige tilsyns- og overvåkningsinstitusjonen som er FNs krav for å få A-status, forteller Austenå. 

– Hva mener dere er Norges ”mørkeste sider” i denne saken?

– Regjeringen har ikke sett verdien i en uavhengig institusjon som kan sikre de grunnleggende rettighetene Norge er forpliktet til å følge opp. Derfor har den valgt en minimumsløsning som alle har visst verken har hatt den uavhengighet eller de ressurser som er nødvendig for å kunne være en fullverdig Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, svarer Austenå.

NOAS ser flere områder hvor vi kunne trenge at en uavhengig institusjon utfordrer norske myndigheter i hvordan menneskerettigheter respekteres. De peker blant annet på håndteringen av papirløse asylsøkere.

– Dagens praksis innebærer automatisk fengsling av asylsøkere som kommer til landet med falske identitetspapirer. Internering av asylsøkere i inntil 18 måneder på Trandum mens politiet forsøker å få klarlagt identitet for tvangsretur er et annet problemområde, forteller generalsekretæren.

Nytt tiltak

Regjeringen har i august nedsatt en tverr-departemental arbeidsgruppe som skal vurdere endringer eller re-etablering av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

– Vi oppfordrer arbeidsgruppen til å lese evalueringsrapportene som foreligger og forslaget om å opprette en uavhengig og slagkraftig Menneskerettighetskommisjon, som er foreslått fra NOAS og de andre rettighetsorganisasjonene som er representert i Rådet for Nasjonal institusjon, sier Austenå.