Helsemyndighetene planlegger spørretimer på polsk og urdu

– Vi har laget en film om nærkontakter som er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali, urdu og tyrkisk. Den går nå sin seiersgang på Facebook, sa Guldvog.
foto: Siv Thompson/kirkeaktuelt.no
Neste spørretime om korona på Facebook er planlagt gjengitt på polsk. Spørretime på urdu er også under planlegging.
129Shares

– I noen innvandrergrupper er det en høy andel med covid-19. Derfor har Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet rettet mye av sin kommunikasjon til ulike deler av innvandrerbefolkningen, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse mandag.

Han ramset opp en rekke tiltak som gjøres for å nå innvandrere under den pågående pandemien.

– Vi har laget en film om nærkontakter som er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali, urdu og tyrkisk. Den går nå sin seiersgang på Facebook, sa han.

Guldvog kunne videre opplyse at filmer med smittevernbudskap som håndvask og avstand hjemme når man er syk og test ved symptomer, spres på Facebook på en mengde språk.

– De nye skjerpede karantenereglene som følge av økt importsmitte, kommuniseres til målgruppene på en lang rekke språk med plakater på arbeidsplassen, annonser i sosiale medier og via ulike nettverk. Vi vurderer også å sende ut SMS, sa helsedirektøren.

Helsemyndighetene har løpende dialog med Islamsk Råd Norge om informasjon til moskeene om overholdelse av smittevernregler og antall personer. De har tilsvarende dialog med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.