– Nyliberalisme farligere enn innvandring

0Shares

Den norske matpakka var et næringspolitisk tiltak som slo godt an på 1930-tallet. Hylland Eriksen mener det eksisterer et “sug” etter et stort, kollektivt framtidig prosjekt. 

Bra med kulturelt mangfold

Det er i et intervju på Universitetet i Oslo sine hjemmesider Hylland Eriksen forklarer at han ikke ser noen trussel i et kulturelt mangfold så lenge den sosiale integrasjonen fungerer og alle bidrar til fellesskapet.

Gode, offentlige ordninger og en inkluderende skole er blant nøkkelinstitusjonene vi trenger.

– Også innvandrere deltar i foreningslivet. For min del ser jeg nyliberalismen som en større trussel mot de norske grunnverdiene enn innvandringen.

Videre mener han at samfunnsutviklingen vil være bærekraftig dersom det knyttes sterke bånd til fellesverdiene.

– Gode, offentlige ordninger finansiert etter dugnadsprinsippet og en allmenn og inkluderende skole er blant nøkkelinstitusjonene vi trenger for å føre det beste i den norske tradisjonen videre sier samfunnsforskeren til uio.no.

Thomas Hylland Eriksen.
Foto : Grazyna Skarpås
Hellige griser

Hylland Eriksen mener nostalgi er viktig for en nasjons selvforståelse. Han eksemplifiserer det med at befolkningen i Ny-Guinea levde nær sagt i steinalderen kun for et par generasjoner tilbake. Tross for at de nå går i vestlige klær og ser på parabol-tv er de påpasselige med å ofre griser til sine forfedre. På spørsmål om hva som er nordmenns griser som ofres til forfedrene svarer Hylland Eriksen følgende: – Forholdet til naturen står sentralt. Nøysomheten. Den egalitære kulturen. Forestillingen om at man bør ha gått en lang skitur for å ha lov til å spise en appelsin, ikke sant. Det er uforståelig for utlendinger, men nokså grunnleggende for oss.

Klima neste

Hylland Eriksen tenker på fremtiden. Han mener det er viktig med et nytt nasjonalt prosjekt.

– For meg ville det være naturlig om det hadde med klima og økologi å gjøre, men det kan like godt bli noe annet. En ideell balanse mellom åpenhet og lukkethet, mottakelighet for impulser utenfra og beskyttelse av det egne, er ønskelig for oss, som for andre nasjoner.

Thomas Hylland Eriksen skal holde et foredrag om samme tema 13. oktober i forbindelse med UiO-festivalen 2012.