Hjem Nyheter Nytt Mustafa fikk ikke forklare seg muntlig til UNE

Mustafa fikk ikke forklare seg muntlig til UNE

Mange møtte frem for å markere sin støtte til Mustafa Hasan da det ble kjent at han skulle utvises fra Norge. Nå har vennegjengen laget film om ham for å vise at han er mer enn "bare saken". (Mustafa i midten på bildet).
Foto: Privat
Mustafa Hasan-saken byr ikke på vesentlige tvilsspørsmål, mener UNE. Derfor lot de en nemndleder alene avgjøre attenåringens skjebne.
318Shares

UNEs praksis går ut på at alle klagesaker der det foreligger tvil, skal avgjøres i et nemndmøte bestående av tre personer. Dette skjedde ikke i Mustafa Hasans sak. Kun tre prosent av dem som klager til UNE, får muligheten til et nemndmøte.

Mustafa Hasan har fått utsatt utreisefristen fra 7. til 28. desember. Klagesaken hans ble behandlet av én nemndleder i UNE, før det ble avslag, skriver Asker og Bærum Budstikke (Budstikka).

– Saksbehandlingsfeil

Hasans advokat, Nicolai Skjerdal i advokatfirmaet Fend, kaller dette en saksbehandlingsfeil.

– I nemndmøtet får personen saken gjelder mulighet til å forklare seg direkte. Saker som vedrører tilbakekallelse av oppholdstillatelse og utvisning, er etter min erfaring ofte omfangsrike og kompliserte, hvilket gjennomgående bør behandles i nemndmøte, sier han til budstikka.no.

Statistikk fra UNE i 2019 viser at omtrent 63 prosent av alle saker som avgjøres i et nemndmøte ender med at klageren får opphold i Norge.

Til sammenligning fikk 11,6 prosent av klagerne medhold der det kun var én nemndleder, hvis saken var behandlet av et sekretariat på forhånd. Nesten ingen fikk opphold dersom saken ble behandlet i sekretariatet, eller hos nemndleder uten forberedelse av sekretariatet.

213 av totalt 6.606 klagesaker (3 prosent) fikk muligheten til personlig oppmøte.

Behandlede saker fordelt på avgjørelsesform Behandlede saker i alt Omgjorte saker (klager får opphold i Norge)
Nemndmøte med personlig fremmøte 213 62,9 prosent
Nemndmøte uten personlig fremmøte 107 63,9 prosent
Nemndleder etter forberedelse av sekretariat 4.642 11,6 prosent
Nemndleder uten forberedelse av sekretariat 80 0 prosent
I sekretariatet 1.564 1,4 prosent

(Kilde: UNEs årsrapport 2019)

Nemndmøte ved tvil

Marianne Granlund, avdelingsleder i UNE, sier de har iverksatt tiltak for mer muntlighet i saksbehandlingen. I en epost til budstikka.no sier Granlund at nemndmøter krever mer skriftlig forberedelse fordi saken «skal avgjøres av to nemndmedlemmer som ikke nødvendigvis kjenner porteføljen, praksis og jussen like godt som nemndleder». I tillegg deltar ofte en advokat på vegne av klager, og en landekspert.

Rolf Arne Thomassen, fungerende avdelingsleder i UNE, skriver at alle saker hvor det er tvil i et spørsmål som kan være avgjørende for resultatet, skal avgjøres i et nemndmøte.

Ikke nemndmøte ved klare avslagssaker

«De klare avslagssakene behandles ikke i nemndmøte. Det er hovedforklaringen på hvorfor flere saker blir omgjort etter nemndmøte enn de sakene som er behandlet uten nemndmøte», heter det videre i e-posten hans til Budstikka.

Jussekspert Hans Petter Graver har anbefalt at flere saker bør behandles i muntlige nemndmøter, fordi det styrker legitimiteten.

Graver ledet et utvalg som i 2017 la frem forslag om en forvaltningsdomstol i utlendingssaker.

– Flere bør få forklare seg muntlig

– Vi pekte på at en vedvarende situasjon hvor mange oppfatter at parten ikke får lagt frem saken sin på en ordentlig måte, vil kunne ha negativ innflytelse på tilliten til klagebehandlingen – og dermed også på den enkeltes vilje til å rette seg etter de vedtakene som treffes, sier han til budstikka.no

Utvalget foreslo derfor at adgangen til muntlighet bør utvides. De mente også det bør avholdes et behandlingsmøte dersom noen av partene krever det, og nemnda anser det som vesentlig for parten å uttale seg muntlig eller fremføre bevis muntlig.

– Forslaget er foreløpig ikke fulgt opp av Justis- og beredskapsdepartementet, hevder Graver i et intervju som stod i  Budstikka.