Regjeringen løfter fram homofile minoriteter

Fornøyd generalsekretær Susanne Demou Øvergaard
Foto: Grazyna Skarpås
Ny stortingsmelding vektlegger lhbt-personer med minoritetsbakgrunn.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Vårt mål er et rettferdig, trygt og inkluderende felleskap for alle som bor i Norge. Felleskapet bygger på at alle har plikter og rettigheter. Et trygt og rettferdig samfunn gir tom for mangfold og ulike måter å leve på, sier barne – likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen (SV).

Den 26. oktober la hun fram meldingen ”En helhetlig integreringspolitikk”. Stortingsmeldingen forteller at regjeringen vil arbeide mot former for kontroll som hindrer barn og unge i aktiv samfunnsdeltagelse, og som begrenser unges frihet til å ta egne livsvalg.

Dette er første gang homofile minoriteter får plass i en stortingsmelding.

Ikke alene om arbeidet lenger
Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i organisasjonen Skeiv Verden er ifølge magasinet Blikk, godt fornøyd med at regjering nå vil styrke situasjonen for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn.

– Dette er en tillitserklæring til at Skeiv verden kan fortsette arbeidet vi gjør, sier Øvergaard til magasinet. Fram til nå har organisasjonen vært alene om å jobbe for de homofile minoritetene sin sak.

Hun mener at innvandrerorganisasjonenen må styrkes slik at de kan ta tak i lhbt. Det er ikke en jobb Skeiv Verden skal måtte gjøre alene.

Fra Stortingsmeldingen. 6.4.1 Kontroll og alvorlige begrensninger av unges frihet
”Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) med innvandrerbakgrunn kan møte betydelige utfordringer i det norske samfunn. Det kan være utfordringer i form av trakassering, trusler, vold, og seksuell utnyttelse. Videre indikerer forskning at LHBT-ungdom med bakgrunn fra miljøer hvor det er liten toleranse for homofili og ikke-konvensjonelle kjønnsutrykk, kan møte store utfordringer knyttet til tvangsekteskap og ekskludering fra familien. Gjennom regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 arbeider regjeringen med å forankre LHBT-perspektivet innenfor alle politikkområder og integrere kunnskap om denne gruppens behov og utfordringer i de ulike offentlige tjenester.”