Innvandrere har lengre utdanning

Det er flere innvandrere som har doktorgrad enn befolkningen for øvrig
Foto: Taufiq Hussein
Ifølge Statistisk sentralbyrå har 10 prosent av innvandrerne studert i mer enn 4 år, mot 8 prosent i befolkningen ellers. 
0Shares

En kartlegging av utdanningen innvandrere bringer med seg, viser at de nyankomne har en lengre utdanning enn den øvrige befolkning, skriver studenttorget.no.  

Innvandrerne har i tillegg en høyere andel med doktorgrad. I aldersspennet 30-66 år har nesten 7 200 innvandrere fullført en doktorgrad, noe som utgjør en andel på over 2 prosent av innvandrerne i aldersgruppen. Andelen i den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe med doktorgrad ligger under 1 prosent.

Forskjeller blant ulike innvandrergrupper

Når det gjelder fullført utdanning på grunnskolenivå og lang universitets- og høgskoleutdanning, er kjønnsfordelingen ganske jevn både blant innvandrerne og resten av befolkningen. Innvandrere fra Afghanistan og Somalia ligger i den andre enden av skalaen, hvor 9 prosent av afghanere og 8 prosent av somaliere ikke har fullført noen utdanning. 

20 prosent av alle innvandrere har fullført kortere universitets- og høyskoleutdanning på inntil fire år. Andelen for den øvrige befolkningen er på 26 prosent. 

– For innvandrerne, i høyere grad enn for den øvrige befolkningen, synes det å være et enten–eller. Det er flere blant innvandrerne som har høy utdanning, og flere som ikke har utdanning. I den øvrige befolkningen er flere midt i mellom, skriver seniorrådgiver Alice Steinkellner i SSB i artikkelen som er publisert på studenttorget.no.