Innvandrerbarn omfattet av fattidomsproblemet

74 300 langtidsfattige barn i Norge

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
Andelen fattige barn i Norge er særlig høy i familier med bakgrunn fra Irak, Afghanistan og Somalia, skriver Magasinet Velferd.
0Shares

Nesten åtte prosent av norske barn levde i perioden 2008-2010 i familier med vedvarende lavinntekt, følge Magasinet Velferd.

Tallene er hentet fra en rapport fra Nav om fattigdom og levekår i Norge. Det betyr at 74 300 barn i Norge tilhører familier som i løpet av den to-års perioden levde på en inntekt som lå under EUs fattigdomsgrense.

Fire av ti har innvandrerbakgrunn
Av disse hadde fire av ti barn i familier med vedvarende lavinntekt innvandrerbakgrunn. Særlig høy er andelen i hushold med bakgrunn fra Irak, Afghanistan og Somalia, men også barn med bakgrunn fra Pakistan, Marokko og Russland er overrepresentert.

Ifølge EUs definisjon ligger fattigdomsgrensa ved en inntekt på 60 prosent av medianinntekten i befolkningen.

Navs fattigdomsrapport påpeker også at til tross for at andelen fattige barn har økt det siste tiåret, som følge av at de fattigste ikke har klart å holde tritt med inntektsøkningen til gjennomsnittshusholdningen, har de som tilhører lavinntektsgruppen fått en klar forbedring i sine materielle levekår de siste årene.