Oslo-politiet vil samle stasjonene i øst i bydel Alna

– Vi ser på mulighetene for at politiet kan jobbe ut fra enkelte bydelslokasjoner der vi kommer tett på borgerne, sier politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt.
Politiet i Oslo vil samle stasjonene Stovner og Manglerud på ett sted, og den nye beliggenheten blir på Kjelsrud i bydel Alna. Men sammenslåingen er omstridt.
5Shares

Politibygget i Strømsveien 314 er planlagt å stå ferdig i slutten av 2024, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag.

– Politiet er opptatt av nærhet til innbyggerne. Derfor satser vi videre på nærpoliti og kriminalitetsforebygging. Lokalkunnskap og tilstedeværelse er viktig. Politiet ønsker å være tydelig til stede i alle bydelene, særlig med forebyggende enheter. Vi skal ha en forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i de ulike bydelene, sier politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt.

– Vi ser på mulighetene for at politiet kan jobbe ut fra enkelte bydelslokasjoner der vi kommer tett på borgerne. Dette blir en styrking av polititjenesten i enhet øst, sier politimesteren.

Valget er tatt etter anbudsprosess der tilbudene er vurdert ut fra beliggenhet, løsningsforslag og pris. Kjelsrud Eiendom AS skilte seg ut som beste tilbyder, og leieavtalen har en varighet på ti år, ifølge Oslo-politiet.

Blant annet ble det vedtatt å be regjeringen «sikre at det i forbindelse med planarbeidet med strukturelle endringer av politistasjoner utarbeides en uavhengig konsekvensanalyse av planene».

Analysen skal gjennomgå hvordan sammenslåing vil påvirke tjenestetilbudet, endringer i politiets arbeidsform og metodikk, det forebyggende arbeidet og endringer i responstid, heter det.

− Hvis politiet samler spesialiserte polititjenester som har behov for å sitte sammen, må vi samtidig få lokale politiposter flere steder i bydelene Enhet Øst dekker, sier han i en kommentar til NTB.

Bøhler mener dette må bygge på nærmere analyser og samarbeid med bydelene.

– Blant annet Mortensrud, Furuset, Romsås og Stovner er aktuelle steder, sier Sp-representanten.

– Vi må vurdere om de har anledning til dette, sa han.

Til avisa opplyste statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet at Oslo politidistrikt har gjort grundige utredninger og lagt gode planer for å styrke polititjenestene øst i Oslo.