Såkalte IS-mødre og barna deres lever i ekstremt tøffe forhold i Syria der de anholdes mens de venter på avklaring på om de kan få komme til landene de er statsborgere i eller ikke.
Foto: Human Rights Watch
Påtalemyndighetene legger seg på en urimelig vid tolkning av hva kvalifisert deltakelse i en terrororganisasjon omfatter, skriver Lars Gule i dette innlegget. 
310Shares

Saken mot den såkalte IS-kvinnene er i gang. Vi har hørt innledninger ved aktor og forsvarer, og den tiltalte har begynt sin forklaring om hva hun har opplevd.

Vid tolkning av «deltakelse i en terrororganisasjon»

Først, tiltalen lyder:

«I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria deltok hun i terrororganisasjonen Den islamske staten (IS). Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til IS, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for IS. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen.

Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for IS i april 2015, mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med X, som også var tilknyttet IS. X deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen, og han var i tillegg shariadommer i IS. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at X kunne delta aktivt i kamphandlinger for IS.

Etter at X omkom i kamp for IS i mars 2017 giftet hun seg med Y som også var tilknyttet IS og som var en venn av X. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al-Hol leiren oppholdt hun seg i IS-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Forholdet er begått i utlandet.»

Påtalemyndigheten mener altså at kravet til deltakelse i en terrororganisasjon kan settes så lavt som dette. Men lovgiver har ment at deltakelse ikke er det samme som passivt medlem. Det må mer til, noe som er nødvendig for at organisasjonen kan fungere og bedrive sin terror. Eksempler kan være rekruttering, innsamling av penger, frakting av våpen eller lignende. Derfor er det ikke forbudt å oppholde seg i en terrortreningsleir, sier forarbeidene. Dermed kan det neppe være forbudt å lage mat til seg selv og andre under et slikt opphold. 

Kort sagt legger påtalemyndighetene seg på en urimelig vid tolkning av hva kvalifisert deltakelse i en terrororganisasjon omfatter.

Ikke straffbart å få barn og gjøre husarbeid

For det andre kommer spørsmålet om frivillighet vs. tvang inn i bildet. Forsvareren pekte på at tiltalte i realiteten ikke hadde noe valg etter ankomst til Syria – hun måtte forbli i ekteskap, føde barn og stelle «hjem». Forsvarer Nordhus viste til en rettskilde som understreker dette. Her sitert litt mer utførlig enn det forsvareren gjorde i retten:

«Women who have been coerced into performing acts in support of terrorist groups should not be prosecuted for those acts. In particular, as section 3.3 states, individuals should not be punished exclusively on the basis of relationships or associations, in particular marital or familial relationships, but rather on the link between individual and criminal acts. Serious concerns arise, for example, when the fact of marrying an FTF [foreign terrorist fighter] is criminalized. Punishing marriage is inconsistent with the right to marry and found a family, which is enshrined in international human rights law.» (Guidelines for Addressing the Threats and Challenges of “Foreign Terrorist Fighters” within a Human Rights Framework, OSCE/ODIHR, 2018, s. 65).

Dette innebærer at bare det å gifte seg, få barn og stelle «hjemme» for en terrorist, ikke er straffbart. Å få barn kan selvsagt heller ikke være kriminelt under noen omstendighet.

Mangler dekning for straff – og tiltale

Når det så blir spørsmål om tvang, blir tiltaltes forklaring interessant – sammen med den kunnskapen vi har om kvinnesyn i IS og ikke minst praksis i behandlingen av kvinner i denne organisasjonen. Selvsagt også knyttet til den enkelte ektemann. 

Å få barn kan selvsagt heller ikke være kriminelt under noen omstendighet

Tiltalte reiste stormforelsket til Syria for å være sammen med sin ektemann. Hennes kunnskaper om situasjonen i Syria var ikke imponerende. Og hennes forestillinger om innholdet i et ekteskap i tråd med islamisters tolkning av dette, var definitivt mangelfull. På toppen av det hele viser det seg at hennes første ektefelle ble voldelig, hevder tiltalte. Hun virker troverdig på dette punktet. Kanskje ble mannen voldelig som følge av spenninger og traumer i forbindelse med den krigsaktivitet han utvilsomt tok del i. Vi vet ikke. Uansett, han avviser hennes krav om skilsmisse og låser tiltalte inne når han selv eller andre ikke kan passe på henne. Muligheten til å flykte er praktisk talt null. Hevder hun.

Selv om dette er hennes forklaring, tilpasset at hun i dag sitter tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon, er holdningene og handlingene til ektemannen på mange måter helt i tråd med IS’ syn på kvinner og deres plass i samfunnet, dvs. som mannens «eiendom» og underordnede. Selv om hun var lenge i IS-området, hadde hun små muligheter til å unnslippe. Da var det heller ikke mulig å unngå matlaging og barnefødsler.    

I sum forteller dette at tiltalte, som reiste til Syria på et tidspunkt hvor det ikke var straffbart å slutte seg til grupper som det først i juni 2013 ble ulovlig å være kvalifiserte deltakere i, neppe har gjort noe hun kan – eller bør! – straffes for.

Men det er selvsagt greit å kritisere, ja fordømme henne for hennes ekstreme tanker, ideer og synspunkter da hun dro fra Norge. Det er altså likevel ikke straffbart å ha eller uttrykke ekstreme og ufyselige tanker, ideer og synspunkter. Selv om det står i tiltalen at hun uttalte seg pent om IS for å få andre kvinner til å reise til Syria for å gifte seg, har aktor selv i intervjuer med pressen sagt at det ikke kunne bevises at hun hadde rekruttert noen. Derfor er ikke dette en tiltalepunkt. 

Tiltale skulle med andre ord aldri vært reist.

Opprinnelig versjon av denne teksten ble først publisert på Lars Gules Facebook-sider den 1. mars 2021. Gule har gjort justeringer i den, og vi publiserer den justerte utgaven etter avtale med skribenten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.