Hjelper ikke med oppholdstillatelse:

Uten pass eller ID-kort, ingen rettigheter

Du kan velge om du vil bruke pass eller nasjonalt ID-kort.
Foto: Kåre M. Hansen, politiet
– Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort, opplyser Nasjonalt ID-senter ved seniorrådgiver Knut Ivarson Øvregård. Situasjonen for utlendinger med oppholdstillatelse uten identitetspapirer er håpløs, mener skattedirektør Hans Christian Holte.
157Shares

– Det er viktig at også personer med usikker identitet som har fått tillatelse til å bo i Norge får tilgang til et nasjonalt ID-kort så raskt som mulig, skriver skattedirektør Hans Christian Holte i Vårt Land.

Ikke bankkonto, ikke jobb

Han påpeker at mennesker som kommer fra land i krig eller uten god infrastruktur, ikke har mulighet til å dokumentere hvem de er i Norge.

–Dermed får de ikke digital tilgang til egne helseopplysninger, mulighet til å hente en e-resept på apoteket eller opprette en bankkonto. Uten identitetsbevis kan du heller ikke motta stipend fra Lånekassen eller få stønader du har rett på fra NAV, sier han videre.

Uten ID får de ikke bankkonto. Uten bankkonto får de ikke jobb. Det gjelder minst 1.075 mennesker, skriver Vårt Land i en annen artikkel.

Intensjon om å utvide tilbudet

Seniorrådgiver Knut Ivarson Øvregård i Nasjonalt ID-senter sier til Utrop at det nasjonale ID-kortet i første omgang vil være et tilbud til norske statsborgere, men at intensjonen er å utvide tilbudet til også å omfatte utenlandske statsborgere med tilknytning til Norge.

– Forslag til forskriftsbestemmelser om utstedelse av nasjonalt ID-kort til utenlandske statsborgere vil bli sendt på egen høring når vilkår og fremdrift er nærmere avklart.

Ikke lovbestemt

Kan man ta seg arbeid uten pass eller ID-kort?

– Det stilles ikke krav i lov eller forskrifter at en norsk borger skal fremvise pass eller nasjonalt ID-kort for å ta lønnet arbeid.  Det kan være tilfeller der det stilles krav fra arbeidsgiver, ut fra arbeids art/sikkerhet  om at det må foretas en sikker identifisering av fysisk person som blir ansatt. I slik tilfeller kan det bli satt krav om at pass eller ID-kort.

Krav om lønn via bankkonto

Er man avhengig av å ha et bankkort for å jobbe?
– I utgangspunktet settes det krav om at all lønn skal utbetales via en bankkonto. 

Er det ikke lov for bankene å utstede bankkort hvis kunden ikke har pass eller ID-kort ?
– Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering krever en risikobasert kontroll av personers identitet ved opprettelse av kundeforhold i bank. Finansdepartementet har gitt  nærmere regler om hvordan bekrefte identitet til fysiske personer, herunder hva som utgjør gyldig legitimasjon, og krav til ytterligere dokumentasjon eller tiltak ved bekreftelse av identitet uten personlig oppmøte(eks BankID), sier Øvregård.

Nasjonalt ID-kort

Det nasjonale ID-kortet kom i januar i år. Et nasjonalt ID-kort er et legitimasjonskort utstedt av nasjonale myndigheter. ID-kortet er like sikkert som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder det. Man må ha med seg passet når man skal søke om ID-kort. Man kan søke om ID-kort med reiserett dersom man heller vil bruke det enn pass. Hvis du ikke har pass fra før, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde for å få ID-kort. Det er frivillig å søke om ID-kort.