2.100 utlendinger bortvist etter regelendring

Nye innreiseregler får konsekvenser for arbeidsinnvandrere fra EØS-området.
Foto: flickr.com
Tidligere i år endret regjeringen definisjonen av å være bosatt i Norge. I kjølvannet av regelendringen har 2.100 utlendinger blitt bortvist.
169Shares

I snitt ble 23 utlendinger bortvist daglig fra 1. januar til 31. mars, skriver NRK.

Tidligere hadde EØS-borgere unntak fra innreiserestriksjonene. Nå er kravet at alle må stå oppført med gateadresse i det norske folkeregisteret. Flere arbeidsinnvandrere har kun det midlertidige norske personnummeret og er dermed kun oppført i folkeregisteret med postnummer.

Regelendringen strider mot både EØS-avtalen og menneskerettighetene, mener advokat Lina K. Smorr, som representerer flere arbeidsinnvandrere.

– Det gir helt urimelige konsekvenser, der folk rett og slett ikke får komme hjem. Det er høyst problematisk i et rettsstatsperspektiv, sier hun.

Det juridiske er blitt vurdert, og regjeringen står fast ved innstrammingene, sier justisminister Monica Mæland (H).

– Det får selvsagt store konsekvenser for EØS-borgere som er vant med å reise fram og tilbake. Men reglene er kommunisert tydelig, og vi regner selvsagt med at alle som skal ut og inn av landet, setter seg inn i regelverket, sier hun.