Vi vet at enkelte er rede til å omfavne forestillinger om noen grupper av medmennesker som farlige. Da bør de av oss som ønsker et inkluderende samfunn uten rasisme, unngå begreper som noen vil lese slik.
Foto: World Relief
Innvandrere flest er ikke smittebærere, og innvandrere er ikke årsaken til smitten, skriver Rune Berglund Steen i dette innlegget.
342Shares

Det er veldig, veldig vanskelig å være enig med ordføreren i Drammen om at «innvandrersmitte» er et nøytralt begrep, slik hun påstår som svar på et spørsmål fra lokalpolitiker Tony Burner (SV). Jeg har ingen grunn til å tro at ordføreren i Drammen selv har ment noe galt med begrepet, men jeg håper både hun og andre som bruker det, tenker gjennom dette én gang til.

Et begrep egnet til misbruk

Det er viktig å huske dette: Å knytte minoritetsgrupper opp mot sykdom og spredning av smitte, blir raskt en veldig potent form for fordom. Selvsagt skal man kunne snakke om smitte også blant personer med minoritetsbakgrunn, men man bør være veldig forsiktig med et begrep som både er sveipende og egnet til å gi ladede assosiasjoner.

Man bør være veldig forsiktig med et begrep som både er sveipende og egnet til å gi ladede assosiasjoner

Hvis man tar den såkalte jødetesten på begrepet, blir problemet raskt tydelig. Begrepet er, for å si det mildt, egnet til å bli både misforstått og misbrukt.

Begrepet gjør ikke noe positivt for denne debatten

Innvandrere flest er ikke smittebærere, og innvandrere er ikke årsaken til smitten. Vi vet at det er en del der ute som er rede til å omfavne forestillinger om noen grupper av medmennesker som farlige. Da bør de av oss som ønsker et inkluderende samfunn uten rasisme, unngå begreper som noen vil lese slik.

Det er også et begrep som omtaler store og sammensatte deler av befolkningen som om de nærmest utgjør en egen, homogen gruppe. Menneskene det er snakk om utgjør ikke én gruppe, verken i smittesammenheng eller stort sett noen annen sammenheng. Det blir også feil å sammenligne det med et begrep som «importsmitte», som viser til en handling, ikke til en gruppe mennesker.

Menneskene det er snakk om utgjør ikke én gruppe, verken i smittesammenheng eller stort sett noen annen sammenheng.

I sum: Helsemyndighetene må kunne analysere hvordan smitten opptrer i samfunnet, men verken debatten eller politikken blir bedre av sveipende begrep som dette.

Denne teksten ble første gang publisert på Antirasistisk Senters nettsider den 30. april 2021, og republiseres i Utrop etter avtale med skribenten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.