Politiet skal få tilgang til asylsøkernes fingeravtrykk

Norsk politi får tilgang på fingeravtrykkopplysninger i databasen Eurodac.
Foto: udi.no
Justisdepartementet foreslår å gi politiet tilgang på fingeravtrykkopplysninger i databasen Eurodac i kampen mot terrorisme og alvorlig kriminalitet. NOAS vil ikke motsette seg.
79Shares

Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere. Hovedformålet med Eurodac er å bidra til å avklare hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad i Europa.

– Det er viktig at politiet får benyttet relevant og tilgjengelig informasjon i kampen mot terror og alvorlig kriminalitet. Jeg er derfor glad for at vi nå nærmer oss en adgang for politiet til å sammenligne fingeravtrykk med opplysninger som er lagret i Eurodac, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Gjennom Eurodac II-forordningen vedtok EU i 2013 at det også skulle være mulig for rettshåndhevende myndigheter (politimyndigheter) og Europol å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger som er lagret i Eurodac. Dette med sikte på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger. I 2019 undertegnet Norge protokollen. Forslaget som nå sendes på høring, gjennomfører denne delen av Eurodac II-forordningen i norsk rett.

NOAS vil ikke motsette seg

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) vil ikke motsette seg forslaget fra Justisdepartementet.

– For oss er rettssikkerhet viktig, og vi ser ingen signaler på at lovforslaget vil føre til et eventuell misbruk av personopplysninger, eller at disse skal gå til avveie, sier seniorrådgiver Andreas Furuseth.

Saksforholdet er viktig å ha fokus på, hevder han.

– Temaet her er etterforskning av grove lovbrudd, som blant annet terror, og som er noe vi er nødt til å hensyn til i denne sammenheng.

Sender ikke høringssvar

Et av forsikringene NOAS mener de har fått er at de tolker lovforslaget slik at myndigheter og politi kun vil ha tillatelse til å be om sammenliknende opplysninger.

– Slik vi ser det vil det ikke være anledning til å foreta systematiske søk av andre grunner enn grov kriminalitet, slik at virkeområdet vil være snevert. Formålet med Eurodac er for viktig til at man kan se det som ufordelaktig tiltak, og verktøyet finnes i andre europeiske land allerede.

Utrop har også vært i kontakt med Jussbuss, som svarer følgende:

– Vi i Jussbuss kommer ikke til å levere høringssvar til denne høringen, da dette er utenfor vårt kjerneområde, skriver Lisa Dyrud, juridisk saksbehandler i Jussbuss.