Velger helst innvandrerfastlege

Terapeuter med minoritetsbakgrunn har både spesielle utfordringer og unike ressurser
Foto: Alex E. Proimos
Innvandrere vil ha fastleger som er innvandrere, også når legene er fra andre verdensdeler enn de selv.
0Shares

Fastleger med innvandrersbakgrunn har nesten dobbelt så mange innvandrere på listen sin som etnisk norske fastleger. 15,6 prosent av innvandrerlegers liste er første- eller andre generasjons innvandrere. Tilsvarende tall hos etnisk norske leger er på 8,5 prosent, skriver dagensmedisin.no.

– Kanskje har disse legene større forståelse for pasienter fra andre kulturer, sier Esperanza Diaz, fastlege og forsker ved Universitetet i Bergen til nettstedet.

– Vi ser at leger fra Asia, Afrika og Latin-Amerika har mange pasienter fra Øst-Europa. Leger fra Øst-Europa har en stor andel pasienter fra Afrika, forteller hun videre.

– Større forståelse
I sin forskning har hun sammenlignet innvandrerfastleger og etnisk norske fastleger, særlig med henblikk på pasientsammensetningen. Forskningsgrunnlaget er alle fastleger i Norge i 2008. 

Forskerne så også at leger som hadde opprinnelsesland langt unna Norge, både kulturelt og geografisk, hadde færre pasienter på lista, og en større andel innvandrere i forhold til nordmenn på lista.

– Igjen kan det tyde på at etnisk norske pasienter ønsker en lege med samme kultur, altså enten norsk eller europeisk, sier Diaz.

Forskerne vet ikke sikkert hvorfor pasientene velger slik, men de har noen teorier. 

– En lege som selv er innvandrer, kan ha en økt forståelse for pasienter fra andre kulturer enn sin egen. I tillegg er det slik at fastleger med innvandrerbakgrunn oftere har åpne lister enn de etnisk norske, fremhever Diaz overfor dagensmedisin.no.