– Økt innvandring tillater mer oljepengebruk

Illustrasjonsfoto: Takket være innvandring kan politikerne bruke mer penger uten at det skader økonomien like mye som før. I stedet for å få galopperende priser og lønninger suges nye arbeidsinnvandrere til Norge, skriver aftenposten.
Foto: Flickr/Fjords
Norges nye påtroppende regjerning kan bruke av oljepengene uten å frykte at Norges økonomi tar skade av det, hevder økonomer. Innvandringspolitikken til de rødgrønne forgjengerne deres har nemlig økt arbeidskraften blant innvandrerne.
0Shares

Svensker og polakker har gjort det lettere for de rødgrønne å øke pengebruken. Nå arver de blå muligheten til å sprøyte nye oljemilliarder inn i økonomien, skriver e24.no.

– Høy arbeidsinnvandring har snudd opp ned på viktige sammenhenger i norsk økonomi. Økt offentlig pengebruk presser ikke opp priser og lønninger på samme måte som for 20 år siden. Vi er en del av et arbeidsmarked med 500 millioner mennesker, sier Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

30,1 prosent av innvandringen til Norge skyldes arbeidsinnvandring. Tallet gjelder perioden fra 1991 til 2011, ifølge tall fra SSBs rapport om innvandring i Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes? Den eneste innvandringsgrunnen som har høyere andel er familiegjenforening, som er 37,4 prosent.

– Den høye arbeidsinnvandringen har snudd opp ned på viktige sammenhenger i norsk økonomi. Økt offentlig pengebruk presser ikke opp priser og lønninger på samme måte som for 20 år siden. Vi er en del av et arbeidsmarked med 500 millioner mennesker, sier Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Foto : UiO/Økonomisk institutt

– Tidligere var det slik at høyt tempo i norsk økonomi presset Norges Bank til å sette opp renten for å få ned inflasjonen. Nå er denne effekten svakere fordi høy etterspørsel i stedet gjør at flere arbeidsinnvandrere kommer til landet, sier Holden.

Hvor vil pengene komme fra?
I regjeringserklæringen skriver Frp og Høyre blant annet at de vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i oljeprisen, og oppnevne en produktivitetskommisjon. De vil også senke skatten for lønnsmottakere, trappe ned formuesskatten, fjerne arveavgiften, styrke pensjons- og BSU-ordningen og heve grensen for tollfri import.

Ola H. Grytten, professor ved Norges Handelshøgskole tror den nye regjeringen vil få en veldig stor oppgave med å få endene til å møtes.
Foto : Norges Handelshøgskole

– Jeg tror de skal få en veldig stor oppgave med å få endene til å møtes. Hvis de skal greie å kjøre en like stram politikk som den avtroppende regjeringen, så må en del mennesker naturligvis bli skuffet over skattelettelsen, sier Ola H. Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole til Dagbladet.