– Nei, det finnes ingen «voldskulturer fra Midtøsten»

– Elefanten i rommet er innvandrere og etterkommere med røtter i ikke-vestlige land, hevder Hege Storhaug som forklaring på at Statistisk sentralbyrå ikke lager statistikk på vold og kriminalitet blant innvandrere og deres etterkommere i Norge.
Foto: Ben Murray
– Typisk for Storhaugs manipulering av fakta, sier Bjørn Olav Utvik, professor i Midtøsten-historie. – Grovt fremmedfiendtlig, sier ekstremismeforsker Lars Gule.
1.2K+Shares

En rapport fra Danmarks Statistikk (DST) om «Indvandrere i Danmark 2020» har kriminalitet som ett av temaene.

– Offentlig dansk statistikk viser at personer fra MENA (Midtøsten + Nord-afrika,) er langt mer kriminelle og voldelige enn andre, skriver journalist og forfatter Hege Storhaug på nettsiden til Human Rights Service (HRS.) 

Samtidig viser statistikken at kinesere og indere er langt mindre kriminelle enn den gjennomsnittlige befolkningen. Hvorfor lager ikke norske SSB slik statistikk? spør Storhaug og hevder hun vet svaret:

– Elefanten i rommet er innvandrere og etterkommere med røtter i ikke-vestlige land. Det er godt kjent at de i høyere grad bryter straffeloven innen vold, seksuelle overgrep, ran og tyveri, og trafikkloven og særlover som våpenloven, enn personer av dansk eller vestlig opprinnelse.

Siden 2005 har HRS, som regnes som en fremmedfiendtlige blogg, mottatt omtrent 30 millioner kroner i offentlig støtte. Hvert år får den 1,8 millioner over statsbudsjettet. Denne uken avga justiskomiteen sin innstilling på et forslag som går ut på å fjerne HRS fra statsbudsjettet fra og med neste år. Ap har lyktes i å samle de tre rødgrønne partiene – Ap selv, pluss SV og Sp – bak forslagene om å stanse statsstøtten.

For lettvint

Bjørn Olav Utvik, professor i Midtøstens historie, mener Storhaug driver en forkastelig fordreining av fakta:

– Om folk med bakgrunn i visse land er overrepresentert innen kriminalitet i Danmark betyr det slett ikke at «personer fra MENA er langt mer kriminelle og voldelige enn andre», slik hun påstår. De aller fleste er lovlydige mennesker. Men dette er typisk for Storhaugs manipulering: hun tar handlinger utført av noen få og gjør dem til et karaktertrekk ved flertallet.

Sosiale forhold

– Hege Storhaug tar ikke i betraktning de sosiale forhold mange av de ikke-vestlige er vokst opp under. Det er viktig ikke bare å lese tall, men også å se på de forholdene som leder til kriminalitet, bemerker Utvik.

I omtalen av tallene gjøres det et poeng av at forhold som familiens utdannelsesnivå, yrkesaktivitet og inntekt kan ha betydning for kriminalitetsnivået.

Overrepresentert

DST skriver videre at indeksen, når den standardiserer for alder, viser at kriminaliteten i 2019 er 51 prosent høyere blant mannlige innvandrere og 139 prosent høyere blant mannlige innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn enn for hele den mannlige befolkningen i Danmark.

Hvis man drar familiens utdannelsesnivå inn i standardiseringen reduseres kriminaliteten for de to gruppene til å være henholdsvis 29 prosent og 99 prosent høyere, ifølge DST.

Det er i de yngre aldersgrupper man finner de største forskjellene, kommenterer DST statistikken.

– For eksempel er fem prosent av mannlige etterkommere i alderen 20-24 år funnet skyldig i en eller flere overtredelser av straffeloven 2019. For etterkommere fra vestlige land er den tilsvarende andelen på to prosent og for menn med dansk opprinnelse på 1,5 prosent. Både blant menn med vestlig og med ikke-vestlig opprinnelse er det generelt en større andel av etterkommere enn innvandrere som er funnet skyldig i kriminalitet.

Påstår at religion er årsaken 

Utrop ba Storhaug kommentere tallbruken.

– Min artikkel er basert på forskning fra Dansk Statistik, altså danskenes motsvar til
norske Statistisk sentralbyrå. Dessuten: Når innvandrere vokser opp i dårligere sosiale forhold er det en direkte effekt av å være ressursfattig, det er et symptom på bakenforliggende menneskelige faktorer. Dersom man har manglende evne til å fullføre utdanning, manglende kunnskaper, dårlig psykisk helse og vanskelige livserfaringer, vil dårlig skår på sosiale forhold være resultatet. Forekomsten av disse faktorene er langt høyere hos innvandrere fra MENA-land enn for andre. Før Partition i 1947 var indere og pakistanere ett folk. Kanskje Utrop og Utvik kunne forklare oss hvorfor scoren blant indere er så mye lavere på kriminalitetsindeksen enn blant pakistanere?

– Vold er ikke «typisk»

Norsk politi må sette seg i respekt overfor voldskulturer fra Midtøsten, skriver journalist og politiveteran Jørgen Granberg på bloggen Resett som fagpersoner karakteriserer som islamfiendtlig. 

– Både Storhaug og Granberg lager et fortegnet bilde som ikke samsvarer med virkeligheten, mener Utvik.

– Selv om man finner en overrepresentasjon av kriminelle blant ikke-vestlige etterkommere av innvandrere, er det fortsatt et bittelite mindretall av alle som begår kriminalitet. Det er ikke slik at somaliere flest er for vold. Det blir for lettvint bare å ta en minoritet og si at for eksempel vold er typisk for deres kultur. Visse områder i Midtøsten pluss Somalia er områder som delvis er preget av stor fattigdom, av krigshandlinger og av autoritære og brutale styresett. Vold er en større faktor her, både fra myndighetenes side og også fra borgerkriger. Men dette er noe helt annet enn at dette skal ligge i selve kulturen, sier Utvik.

– Typisk norske akademikere

Jørgen Granberg sier han ikke er overrasket over reaksjonene fra forskerhold:

– Det har vært typisk for norske akademikere å bortforklare kriminalitet og voldsbruk i innvandrermiljøer. Men fordømmelsen av vold er ikke like sterk i alle kulturer. Det er vel kjent at hvis du blir utsatt for vold i ung alder, har det en tendens til å reprodusere seg. Og bruk av vold som oppdragelsesmetode er mer utbredt i en del innvandrermiljøer fra Midtøsten enn det er i Norge. Norsk kultur har også utviklet seg på dette området de siste tiårene. Hvis vi ikke anerkjenner at kultur og innlærte reaksjonsmønstre kan bidra til voldsnivået, vil vi aldri få bukt med problemet.

– Grovt fremmedfiendtlig

Lars Gule, som forsker og underviser om ekstremisme, flerkultur og islam ved OsloMet, vil ikke utelukke at det finnes kulturelle forskjeller knyttet til vold:

– Overgrep mot kvinner forekommer mer i macho-kulturer som i Latin-Marika og Midtøsten. Men nå er det slik at det faktisk ikke bare finnes én kultur i hele Midtøsten, sier han og karakteriserer Storhaugs påstand som grovt fremmedfiendtlig.

MEN NÅ ER DET FAKTISK IKKE SLIK AT DET BARE finnes én kultur i Midtøsten.

– Menneskenes handlingsmønstre preges av for eksempel krigserfaringer som igjen fører til traumatisering. Jeg har overhodet ikke inntrykk av at det finnes en krigerkultur i deler av Midtøsten som krever at unge menn skal opptre aggressivt. Det jeg vet om kultur og religion i Midtøsten er at du finner subkulturer hvor det er aksept for vold, men også kulturer hvor saktmodighet og fredsommelighet er det mest fremtredende. Dersom mange fra voldelige subkulturer kommer til Norge og Danmark vil det prege voldsproblematikken her. Å generalisere slik Storhaug gjør er bare tull!

– Traumatisert av egen voldskultur

– Dansk Statistik generaliserer ikke, svarer Hege Storhaug.

–  Dansk Statistik legger nøkterne og faktuelle forhold på bordet, forhold som umulig kan kalles “grovt fremmedfiendtlig”. Igjen handler det om å forstå tallmaterialet. Gule ser ikke ut til å forstå at forekomst er avgjørende. Innvandrere er oftere traumatisert av egen voldskultur enn de er traumatisert av krigserfaringer. Forskning viser at familievold er verre enn krig.

DST-statistikken viser at etterkommere etter innvandrere fra Libya, Somalia, Pakistan, Marokko og Tyrkia har flere ganger så høy kriminalitetsrate som resten av befolkningen.

– Alle nevnte land tilhører OIC (Organisation of Islamic Cooperation, red.anm.), altså den islamdominerte verden, skriver Storhaug.

Gule sier han blir opprørt:

– Dette forteller mye om Hege Storhaugs uvitenhet. For det første er ikke vold noe som kjennetegner muslimer spesielt. Du finner også kriminalitet og vold blant andre religiøse grupper i Midtøsten. Deler av det kristne assyriske miljøet i Sverige er for eksempel kjent for å danne parallellsamfunn og omfattende gjengkriminalitet.

– Islamofob virkelighetsforståelse

– For det andre handler dette om at noen er overrepresentert på statistikken. Overrepresentasjon betyr på ingen måte «alle» i en gruppe, men nettopp noen. Selve overrepresentasjonen kan framstå med høye prosenttall, men det er ofte fordi det dreier seg om små tall i utgangspunktet. Når man velger en så ensidig og islamfiendtlig tolkning av slik statistikk, som Hege Storhaug gjør, er dette uttrykk for hennes islamofobe «virkelighetsforståelse». Hadde islam vært forklaringen på vold og elendighet, burde vi sett langt høyre tall også i Norge, men det er et beskjedent mindretall av personer med muslimsk bakgrunn som er involvert i slikt, sier Gule.

– Ikke et beskjedent mindretall

– Det er ikke “et beskjedent mindretall av personer med muslimsk bakgrunn” som er involvert i “vold og elendighet”, protesterer Storhaug.

– Igjen kan forskning gi klare tall. Innvandrerbakgrunn er den viktigste risikofaktoren når det gjelder barn og ungdom som utsettes for grov vold. Ikke engang rus og psykiatri gir like stor risiko. Voldelig barndom gir voldelige voksne. Gules “beskjedne mindretall” kan også illustreres med antall muslimer som valgte å reise fra Norge for å tilslutte seg terrororganisasjonen IS. PST sier at ca 100 muslimer reiste. Dersom man skulle “oversatt” dette til andel nordmenn, ville antallet blitt ca 2500. Det sier mye om voldspotensialet i den muslimske befolkningen, sier hun.

– Feil å blande inn religion

Det bærer galt av sted å blande religion inn i kriminalitetstatistikken, mener Utvik.

– Alle religioner er motstandere av alle former for kriminalitet. Hvis religionen var problemet, skulle en jo bli mer kriminell jo mer religiøs en er.  Det er vel like gjerne tvert om: fromme muslimer som er aktive i menighetene arbeider for å hindre kriminalitet blant ungdommen. Det finnes ekstreme yttergrupper som IS som bruker religionen for å forsvare sin vold, men dette dreier seg om en bitteliten minoritet, sier han.