– Bevisstgjøring viktigst

Fronter ekstremismen: muslimer i Norge tilknyttet menigheten Minhaj Ul-Quran viser frem et skriftlig eksemplar av fatwaen som deres grunnlegger, Tahir Ul-Qadri, laget våren 2010 for å fordømme terrorisme.
Foto: Faiz Alam
Tidligere denne høsten arrangerte studentforeningen til Minhaj Ungdom en temakveld om hvordan man kan forebygge ekstremisme.

Gjester for anledningen var terrorekspert og professor Tore Bjørgo (bildet) og masterstudent ved UiO Mohammed Al-Siddiq. 

– Formålet med temakvelden var å bevisstgjøre studenter og ungdommer generelt om hvilke utfordringer vi står overfor i samfunnet, og islams holdning til ekstreme ideologier, sier Awais Ahmed, leder i Minhaj Ungdom og en av deltakerne på arrangementet.

Al-Siddiqs innlegg omhandlet fatwaen mot selvmordsbombing og terrorisme, som ble forfattet av Dr. Tahir-ul-Qadri, grunnleggeren av Minhaj-ul-Quran International. I sin referanse til fatwaen nevnte Al-Siddiq blant annet at det ikke engang er lov å rette våpen mot et medmenneske.

Foto : Faiz Alam

Grunnforholdene som tiltrekker ungdommer til de ulike ekstreme gruppene, er ganske like, uansett ideologi.

– Fatwaen er ikke bare en fordømmelse av terror og selvmordsbombing, men også en rettledning for måten en muslim skal leve livet på. Fatwaen hjelper meg med å vokse i min tro, som er å leve i fred med menneskene rundt meg, uttalte Al-Siddiq.

– Likt grunnlag
Ekspert på ekstremisme Tore Bjørgo delte sine ideer og erfaringer om ekstremisme. Han kastet lys over ulike ”push-” og ”pull-” faktorer som bidrar til at unge mennesker søker slike ekstreme miljøer, og fremhevet rollen til ulike exit-programmer i Europa og Norge, som har bidratt til å få ungdommer ut av ekstreme grupperinger.

– Grunnforholdene som tiltrekker ungdommer til de ulike ekstreme gruppene, er ganske like, uansett ideologi, påpekte han.