Etterlyser raskere bosetting av flyktninger

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Flere flyktninger trenger kommuner å bo i. Koffi fra Somalia er en av mange som har opphold, men som ikke har bostedskommune. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Koffi fikk opphold i Norge for halvannet år siden. Men nå er han en av 2500 flyktninger som har ventet mer enn seks måneder på å bli bosatt i en kommune. 15 personer har ventet i over tre år.

– Takk til UDI for at de ga meg opphold! Men på asylmottaket føler jeg meg nå som en fange i et fengsel. Jeg trenger å integrere meg. Jeg vil lære norsk. Jeg vil jobbe. Jeg er ikke fornøyd med bare å være hjemme, sier han til Aftenposten

Norske kommuner må ta imot flere flyktninger i årene fremover. Årsaken er at flere blir innvilget opphold og Utlendingsdirektoratet (UDI) fatter vedtak raskere, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som nå går ut med oppdaterte prognoser for 2013, og neste år.

Uinnfridde målsetninger
IMDi har bedt 378 kommuner om å bosette 28 000 flyktninger de neste tre årene, 2014–2016. Hittil, før svarfristen utløper i slutten av måneden, har en av tre kommuner svart ja. Ja til å ta mot ca. en fjerdedel av dem.

I tillegg til dette innfris ikke målet for bosetting i 2013. I april inngikk Regjeringen og KS en «forpliktende avtale» om å bosette “et rekordhøyt antall” flyktninger i kommunene, minimum 7500 flyktninger i 2013. IMDi har ansvaret for å finne kommuner, og arbeider ut fra denne avtalen.

– Her er det viktig å få klargjort hva kommunene mener skal til for å få bosatt raskere alle de 4 700 flyktningene som nå venter på å starte et normalt liv i en norsk kommune, sier ass. direktør Bjørn Holden i IMDi.