Over 40 land uttrykker bekymring for menneskerettssituasjonen i Kina

44 land uttrykker i en erklæring i FNs menneskerettighetsråd sterk bekymring for Kinas framferd i Xinjiang, Hongkong og Tibet.
89Shares

Canadas ambassadør Leslie Norton uttrykte spesielt sterk bekymring for situasjonen for uigurene i Xinjiang-regionen da han presenterte oppropet som var signert av blant andre Australia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Japan, Spania og USA.

De krever blant annet at Kina gir FNs menneskerettighetskommissær Michelle Bachelet og andre observatører øyeblikkelig og uhindret tilgang til Xinjiang.

– Troverdige rapporter antyder at over en million mennesker er vilkårlig arrestert i Xinjiang, og at det er utbredt overvåking av uigurene og andre minoriteter og begrensninger på grunnleggende rettigheter og uighursk kultur, heter det i erklæringen.

Erklæringen viser til rapporter om tortur og inhuman og nedverdigende behandling og straff, tvangssterilisering, seksualbasert vold og tvungen atskillelse av barn for foreldrene.

Kina benekter alle anklager og svarte allerede før erklæringen forelå.

På vegne av en gruppe land som inkluderte Hviterussland, Iran, Nord-Korea, Russland, Sri Lanka, Syria og Venezuela, leste en kinesisk representant opp en erklæring der han uttrykte dyp bekymring for alvorlige brudd på menneskerettighetene til urfolk i Canada.

– Opp gjennom historien har Canada stjålet urfolkenes land, drept dem og utryddet kulturen deres, sa han og viste til oppdagelsen nylig av 215 graver ved en tidligere internatskole.

Hviterusslands representant leste opp en annen erklæring på vegne av 64 land som støtter Kina og hevder at Xinjiang, Hongkong og Tibet er Kinas interne affærer.

Canadas statsminister Justin Trudeau sier at landet har erkjent det de gjorde mot urfolkene og søker å kompensere dem.

– I Canada har vi hatt en sannhets- og forsoningskommisjon. Hvor er Kinas sannhets- og forsoningskommisjon. Hvor er deres sannhet, sa han og viste til at Kina ikke engang erkjenner at det er et problem.